Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Toekomstbestendige uitvoering van de Participatiewet

Gepubliceerd op 21 oktober 2021
Logo van Orionis Walcheren

Het college van B&W heeft begin 2021, mede namens de gemeenten Middelburg en Veere, opdracht gegeven aan bureau KplusV om verdiepend onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot verbeteringen voor het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren.
Medio juli heeft het bureau haar eindrapport aangeboden met daarin concrete adviezen over o.a. verbetermogelijkheden in de bedrijfsvoering van het Werkleerbedrijf. Ook de kansen voor de doelgroep op de arbeidsmarkt, wat financieel beter kan, regionale samenwerking en het belang van de dienstverlening aan klanten/inwoners zijn in dit rapport opgenomen.

Het onderzoeksrapport vormt de basis voor de verbeteringen voor het Werkleerbedrijf van Orionis Walcheren in de komende jaren. Het rapport levert aanvullende inhoudelijke adviezen, waar we zeker ons voordeel mee gaan doen. Daarbij is het prettig om te merken dat het rapport bevestigt dat Orionis Walcheren al enkele goede stappen heeft gezet.

Implementatieplan

Momenteel worden de adviezen samen met Orionis Walcheren verder geanalyseerd en uitgewerkt tot een concreet implementatieplan. We bekijken wat dat gaat betekenen voor de gemeente(n) en uiteraard Orionis Walcheren zelf. Het implementatieplan wordt volgens planning eind 2021 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad(raden) gelegd. Daarna zullen we in deze nieuwsbrief aandacht besteden aan de inhoud van het implementatieplan. De financiële effecten worden meerjarig in de begroting(wijziging) van Orionis Walcheren verwerkt.