Ligplaatsen Binnenhavens

Tussen de sluizen en de Keersluisbrug bevinden zich de Eerste en de Tweede Binnenhaven. Voor het afmeren van schepen gelden regels.

Locaties ligplaatsen

Beroepsvaart

Pleziervaart

Havengeld

De gemeente brengt havengeld in rekening, op basis van de Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld Vlissingen 2024
Bij elke ontheffing brengen wij naast het havengeld ook € 38,40 legeskosten in rekening.

Contact

Voor het afmeren van uw schip neemt u contact op met de havenmeester, bereikbaar via telefoonnummer (0118) 48 70 36.
Zie voor meer informatie de productpagina Ligplaatsen Binnenhavens.