Ligplaatsen Binnenhavens (toestemming)

Het is verboden om zonder toestemming van de gemeente een schip af te meren in de binnenhaven van Vlissingen. Er zijn 2 typen toestemmingen om een ligplaats in te mogen nemen, namelijk de vergunning en de ontheffing.

Vergunning

De vergunning wordt verleend voor de duur van maximaal 1 kalenderjaar. Voor schepen die het voornemen hebben eenmalig of veel korter dan een jaar ligplaats in te nemen, kan een ontheffing worden verleend.

Ontheffing

Een ontheffing kan maximaal voor 6 maanden worden verleend. Alle ontheffingen lopen af per 31 december van een kalenderjaar.
In de 1e en 2e Binnenhaven geldt een gebruikersprotocol.

Aanvragen

Hoe vraag ik een ligplaats aan?

Voordat u met uw schip een ligplaats in kunt nemen in de haven, dient u een ontheffing aan te vragen.
Ontheffingen om een ligplaats in te nemen kunt u vanaf 1 december voorafgaand aan het nieuwe kalenderjaar aanvragen. Een ontheffing kan tenminste 48 uur voor aankomst worden aangevraagd via het formulier Aanvraag ligplaatsontheffing haven.

Melden bij de havenmeester

Nadat u een vergunning of ontheffing heeft ontvangen, dient u zich minimaal 3 uur voor aankomst of vertrek uit de haven elektronisch of telefonisch te melden bij de havenmeester. Voor zeeschepen is deze termijn 24 uur voor aankomst of vertrek. U kunt hiervoor het formulier Melding innemen ligplaats gebruiken.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in het Uitvoeringsbesluit en nadere regels Havenbeheersverordening 2017 (zie de tab 'Wetgeving').
Voor vragen kunt u contact opnemen met de havenmeester via telefoonnummer (0118) 48 70 36.

Kosten

Wat zijn de kosten van een ligplaats?

  • Voor het aanvragen van een ligplaatsvergunning of ontheffing zijn legeskosten verschuldigd. Deze bedragen € 38,40;
  • Ook moet u liggeld betalen. Het liggeld is afhankelijk van de oppervlakte, het laadvermogen, het type vaartuig en het aantal ligdagen.

Heeft deze informatie u geholpen?