Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is bedoeld voor mensen met een beperking en voor mensen die langdurig niet goed mee kunnen doen in de maatschappij. Maar het is ook voor mensen die een veilige of beschermde woonomgeving nodig hebben. Via de Wmo kunt u ondersteuning aanvragen die past bij uw persoonlijke situatie. De gemeente Vlissingen hanteert hiervoor een stappenplan.

Voorziening aanvragen

Kunt u door onvoorziene omstandigheden of door een lichamelijke beperking niet langer zelfstandig thuis blijven wonen? Dan kunt u vanuit de Wmo een voorziening aanvragen, zoals een woningaanpassing of een verhuiskostenvergoeding. Hierin wordt een zorgvuldige belangenafweging gemaakt. Want is uw huidige woning niet levensloopbestendig of eenvoudig aan te passen? Dan kan het zijn dat verhuizen naar een levensloopbestendige woning mogelijk de beste oplossing is voor u.

Wilt u een woning huren of kopen in Zeeland of West-Brabant? Schrijf u dan bijvoorbeeld in bij Zuidwestwonen.

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie over langer thuis wonen? Langer Thuis in Huis is de gids voor inwoners die graag veilig en prettig zelfstandig blijven wonen. U vindt hier informatie over hulpmiddelen, leveranciers en financieringen.