Kortdurend verblijf Jeugdwet

Via de Jeugdwet kan de voorziening 'Kortdurend verblijf' aangevraagd worden.

Wat is Kortdurend verblijf?

De zorg voor een kind of jongere met een ernstige beperking kan zwaar zijn. Soms is het nodig dat u als ouders of verzorgers (of als gezin) ontlast wordt. U kunt via de Jeugdwet ondersteuning aanvragen. Bijvoorbeeld door logeeropvang, weekendopvang of vakantieopvang aan te vragen. Dit heet Kortdurend verblijf. Een zorgaanbieder neemt dan tijdelijk de totale zorg voor het kind over.

Voor wie is Kortdurend verblijf bedoeld?

Kortdurend verblijf via de Jeugdwet is bedoeld voor kinderen en jongeren die een ernstige beperking hebben. Hierdoor is 24 uur per dag toezicht en zorg nodig. Zij worden normaal gezien verzorgd door ouders, verzorgers of door mensen uit de familie of het sociaal netwerk. Hoewel deze zorg voor u misschien heel gewoon is, bent u toch een mantelzorger.
De voorziening Kortdurend verblijf is bedoeld om de mantelzorgers te ontlasten, die op dagelijkse basis voor iemand zorgen. De cliënt verblijft dan kortdurend in een instelling of een zorgboerderij, zodat de mantelzorger(s) even 'op adem' kunnen komen.

Persoonlijk gesprek

Wilt u een aanvraag doen bij de gemeente voor Kortdurend verblijf via de Jeugdwet? We beoordelen dit in een persoonlijk gesprek. Ouders en verzorgers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van een kind.
Als eigen oplossingen tekort schieten, kan de gemeente u ondersteunen via de Jeugdwet. Maar het kan ook zijn dat we al pratend een andere oplossing vinden. Een eigen oplossing, of een oplossing via uw familie of sociale netwerk. U dient aan te tonen dat ondersteuning via de gemeente echt noodzakelijk is.

Welke zorgaanbieders bieden Kort Verblijf via de Jeugdwet aan?

Heeft u een beschikking ontvangen waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd? Dan volgt de keuze voor een zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet een contract hebben met Jeugdinkoop Zeeland. Deze organisatie maakt contractafspraken voor de 13 Zeeuwse gemeenten.
Bekijk het overzicht van zorgaanbieders op de website van Jeugdinkoop Zeeland.