Via de Jeugdwet kan de voorziening jeugd-ggz aangevraagd worden. De afkorting 'ggz' staat voor: geestelijke gezondheidszorg. Kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen worden behandeld met therapie en soms ook met medicatie.

Voor wie is Jeugd-ggz bedoeld?

Kinderen en jongeren met symptomen die duiden op een ernstige psychische stoornis, komen in aanmerking voor de voorziening specialistische Jeugd-ggz. Een psychische aandoening kan leiden tot ernstige beperkingen in het dagelijks leven. Ook is er een risico op een verstoorde ontwikkeling.

Hoe wordt iemand behandeld?

Eerst wordt een diagnose gesteld door de behandelaar, daarna volgt de behandeling. Vaak bestaat deze behandeling uit therapie. Bijvoorbeeld gedragstherapie of psychotherapie. Een enkele keer wordt ook medicatie voorgeschreven.
De behandeling kan thuis zijn of op een locatie van de behandelaar. Bijvoorbeeld eens in de week of eens per maand. Soms is opname in een behandelcentrum nodig.

Voor welke klachten is behandeling via Jeugd-ggz mogelijk?

De volgende voorbeelden geven een richting. Psychische klachten kunnen breed zijn. Zeker omdat kinderen en jongeren nog in ontwikkeling zijn, hoeven klachten niet te vallen onder één aandoening. Te denken valt aan:

  • ADHD;
  • Angst;
  • Autisme;
  • Depressie;
  • Dwang;
  • Eetstoornissen;
  • Psychose;
  • Trauma;
  • Licht verstandelijke beperking.

Behandeling op maat

De huisarts of praktijkondersteuner kan helpen bij lichte psychische klachten. Is er meer nodig? Dan wordt u verwezen naar de Basis-ggz. Dit wordt voor kinderen en jongeren uitgevoerd door organisatie Indigo.
Is iemand niet voldoende geholpen met Basis-ggz? Dan volgt een verwijzing naar kinder- en jeugdpsychiatrie (Specialistische ggz).

Wanneer heeft u een beschikking nodig via de gemeente?

Een beschikking van de gemeente is nodig voor Basis-ggz en Specialistische ggz. We bespreken in een persoonlijk gesprek welke hulp nodig is. Het komt ook voor dat de huisarts een verwijzing heeft afgegeven, maar dat is geen vereiste voor het maken van een afspraak.
Lees meer over onze werkwijze.

Welke zorgaanbieders bieden Jeugd-ggz via de Jeugdwet?

Heeft u een beschikking ontvangen waarop staat dat uw aanvraag is goedgekeurd? Dan volgt de keuze voor een zorgaanbieder. De zorgaanbieder moet een contract hebben met Jeugdinkoop Zeeland. Deze organisatie maakt contractafspraken voor de 13 Zeeuwse gemeenten.
Bekijk het overzicht van zorgaanbieders op de website van Jeugdinkoop Zeeland.