Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Marinekazerne Vlissingen

Provincie Zeeland en gemeente Vlissingen onderhouden samen de website over de komst van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen. Zie voor alle informatie de website van Provincie Zeeland.

Update juni 2017

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 1 juni 2017 de 3 consortia bekendgemaakt die in aanmerking komen voor de opdracht. Het Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Defensie en de 3 organisaties starten in juni met gesprekken over de opdracht. Deze fase ('de dialoog') duurt tot half 2018, waarna inschrijving op de opdracht volgt. Het aanbestedingstraject wordt afgesloten met de gunning van de opdracht aan één van de 3 organisaties.
Zie de website van het Rijksvastgoedbedrijf voor meer informatie.

Update februari 2017

Aanbesteding kazerne gestart

Op 23 februari 2017 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de aanbesteding van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen aangekondigd. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de opdracht een compleet nieuwe kazerne voor het Korps Mariniers te realiseren. Sluitingsdatum voor het indienen van een aanmelding is 1 mei 2017.

Update juni 2016

Ondertekening locatie-overdracht 22 juni 2016

De afspraken over de locatie-overdracht tussen Provincie Zeeland, het Ministerie van Defensie, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen zijn rond. De partijen tekenden op 22 juni 2016 de laatste overeenkomst. Nu alle voorbereidingen zijn getroffen, zet Defensie de volgende stap: de aanbesteding van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De kazerne zal ruimte bieden aan zo’n 1.800 mariniers en zo'n 70 hectare (140 voetbalvelden) groot zijn.
Het Rijksvastgoedbedrijf gaat naar verwachting begin 2017 op zoek naar een samenwerkingsverband van ondernemingen die de kazerne (in opdracht van Defensie) kan ontwerpen, bouwen en onderhouden.

Planning

  • Begin 2017: start aanbesteding;
  • Eind 2018: start bouw. Voorafgaand wordt de infrastructuur rondom het terrein aangepast, worden aansluitingen voor nutsvoorzieningen aangelegd;
  • De eerste gebruikers zullen eind 2020 hun intrek in de kazerne nemen. Voltooiing is gepland in de eerste helft van 2022.

'Ontmoet anders' op 6 september 2015

Op 6 september vond in Vlissingen de kennismakingsbijeenkomst 'Ontmoet anders'! plaats. Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen organiseerden een feestelijk welkom voor zeker 200 (oud) mariniers en alle Zeeuwen die het leuk vinden om de mariniers te leren kennen. Tientallen (oud)mariniers van de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) kwamen op 6 september in Vlissingen aan tijdens hun roeitocht met 9 sloepen van Rotterdam naar Londen. De mannen roeiden de 350 kilometer vanwege het 350-jarige bestaan van het Korps Mariniers. Met de tocht zamelden ze geld in voor collega's in problemen of familie van omgekomen collega's.

Andere berichtgeving

|