Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Bloemenbuurt

Een deel van de riolering in de Bloemenbuurt is verouderd en moet in de komende periode worden vervangen. Ook de bestrating en het openbaar groen is niet overal meer in goede staat. Daarom maken wij een plan om de riolering te vervangen en de stoepen, straten en het openbaar groen waar nodig te vernieuwen. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2021.
In de bijgevoegde tekening (zie na de tekst), is de dikke blauwe lijn de afbakening van het gebied. Dit betreft de hele Bloemenbuurt.

Wilt u met ons meedenken?

Als bewoner weet u precies wat er leeft in uw buurt. Daarom zijn wij benieuwd naar uw mening. Waar moeten onze plannenmakers rekening mee houden voordat ze gaan ontwerpen? Wat vindt u belangrijk? Laat het ons weten!
U kunt uw ideeën, opmerkingen of suggesties op de volgende manieren doorgeven.

  • Via het reactieformulier;
  • E-mail: gemeente@vlissingen.nl (ter attentie van Team leefbaarheid);
  • Brief: Gemeente Vlissingen, ter attentie van Team leefbaarheid, Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen.

Wat doen wij met de informatie die u ons geeft?

Wij verwerken uw ideeën en wensen zoveel mogelijk in het plan. Wel moet u er rekening mee houden dat dit niet altijd kan. Praktische zaken en het beschikbare geld zijn immers ook bepalend voor wat mogelijk is.
Toch ontvangen we graag uw suggesties of opmerkingen. Zo kunnen we zo veel als mogelijk, met uw inbreng een ontwerp maken. Dit ontwerp presenteren we in de loop van 2020 aan de buurt tijdens een inloopmiddag. U krijgt dan de gelegenheid om het plan te bekijken, vragen te stellen en reacties te geven. Daarna werken we het plan definitief uit.

Wanneer voeren we het plan uit?

We maken een ontwerp voor een groot gebied. De werkzaamheden strekken zich dan ook uit over meerdere jaren en worden in delen uitgevoerd.
Voordat de werkzaamheden beginnen ontvangen de huishoudens die het betreft, alle benodigde informatie.