Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Compensatie marinierskazerne Vlissingen

Het kabinet, de provincie Zeeland, gemeente Vlissingen en waterschap Scheldestromen hebben op 28 juni 2020 een bestuurlijk akkoord bereikt over het compensatiepakket dat is opgesteld door speciaal adviseur B. Wientjes.

Compensatiepakket

Het akkoord bevat een pakket aan maatregelen om stevig te investeren in Zeeland, op zowel economisch als sociaal gebied. Daarmee biedt het nieuwe kansen voor de regio. In totaal investeert het Rijk de komende jaren zo’n 650 miljoen euro in de regio en is de verwachting dat het op de langere termijn zeker meer dan 1.000 banen zal opleveren.
Zie ook het nieuwsbericht over het bereikte akkoord.

Law Delta

Onderdeel van het compensatiepakket 'Wind in de zeilen' is de realisatie van een justitieel complex. Dit complex bestaat uit een hoogbeveiligde zittingslocatie (een rechtbank), een extra beveiligde inrichting (een gevangenis) en een overnachtingslocatie voor rechters en advocaten.
Lees meer.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Bijlage compensatieregeling

Downloads
TitelTypeDownload
Voortgangsrapportage_Wind_in_de_Zeilen_15-11-2020 Download
Bijlage 1 - Fiches per maatregel Download
Bijlage 2 - Opdrachtbrief Download
Bijlage 3 - Lijst van gevoerde gesprekken Download
Bijlage 4 - Actualisatie en beleidsevaluatie 'Zeeland in stroomversnelling' (Berenschot) Download
Bijlage 5 - Factsheet Zeeland en Vlissingen in 7 sociaal-economische opgaven (Planbureau en Bibliotheek van Vlissingen, gemeente Vlissingen) Download
Bijlage 6 - Nulmeting Vestigingsklimaat van Zeeland en Vlissingen (Motivaction) Download
Bijlage 7 - Rapportage schadeclaims Markaz (PwC) Download
Bijlage 8 - Toekomstbeeld Bereikbaarheid Zeeland (TwynstraGudde) Download
Bijlage 9 - Industrie en haven Zeeland (CE Delft) Download
Bijlage 10 - Investeren in kennis en onderwijs (Birch) Download
Bijlage 11 - Voorstel werkgroep Delta Kenniscentrum Download
Speciaal adviseur Wientjes - Eindrapport Wind in de zeilen Download

Eerder nieuws

Een beknopt overzicht van eerdere berichtgeving over de Marinekazerne ...

September 2018

Na 3 jaar waren ze er weer: de (oud) mariniers van de Dutch Marines Rowing Challenge. In 2015 roeiden ze via Vlissingen naar Londen. Ze zorgden hier destijds voor een groot feest. Een ontmoeting tussen (oud) mariniers en Zeeuwen, met het oog op de komst van de Marinierskazerne.

Terug in Vlissingen

Gedeputeerde Schönknecht, burgemeester Van den Tillaar, wethouder Vader en directeur van het Veiligheidscentrum Meijer onthaalden de mannen op 5 september 2018 opnieuw. Minder groots, maar toch. Op 6 september roeiden ze naar Rotterdam in hun sloepen, waaronder de Zeeuwse sloep de Michiel de Ruijter. Doel: geld inzamelen voor collega’s die door hun werk in problemen zijn gekomen of familie van omgekomen collega's.

Juli 2018

Het tv-programma 'EenVandaag' en de journalistieke beweging 'Follow the Money' beweerden deze ochtend (10 juli 2018) dat Defensie en Provincie Zeeland informatie zouden hebben achtergehouden over verontreinigde grond in Vlissingen. Niets is minder waar, zoals bijvoorbeeld Defensie ook aangeeft.

April 2018

Met een officiële sluitingsceremonie sloten net voor Pasen de deuren van de Marinekazerne in Vlissingen. Over een paar jaar opent op dezelfde locatie de Michiel Adriaanszoon De Ruyterkazerne. Daarmee blijft de sterke band tussen Vlissingen en de Marine.

Al ruim 500 jaar een sterke band

Burgemeester B. van den Tillaar bedankte commandant E. Veldhuizen en zijn team hartelijk voor de samenwerking en hun betrokkenheid bij Vlissingen. Als afscheidscadeau overhandigde de burgemeester een foto uit de collectie Dert van 1 oktober 1957 van de overdracht van Hr. Ms. onderzeebootjager Utrecht in de Dokhaven in Vlissingen.
Burgemeester Van den Tillaar benadrukte dat de mariniers die hier straks naar toe komen ook zeer welkom zijn. "We hebben jullie veel te bieden. Onze band bestaat al ruim 500 jaar. En de mooiste jaren moeten nog komen. Daar ben ik van overtuigd!"

Maart 2018

Welkom mariniers!

Het Korps Mariniers verhuist over een paar jaar naar Vlissingen en dat leidt hier en daar tot vraagtekens. Logisch, de nieuwe locatie ligt niet direct naast de deur. Dat zorgt voor een aantal praktische uitdagingen.
Maar klopt het wel dat in Zeeland geen werk is voor partners, dat je je huis hier niet verkocht krijgt, dat er niks te doen is en dat het zo ver weg ligt? Om de discussie luchtig te houden en hier en daar wat misverstanden uit de weg te ruimen is onder andere een ludieke quiz gemaakt, 'De grote Korps mariniers Zeeland-quiz'.

December 2017

Op 30 november 2017 ging De Vlissingse gemeenteraad akkoord met het Beeldkwaliteitsplan. Daarmee zijn de criteria vastgesteld waaraan de bouwaanvragen door de gemeente worden getoetst. Zo wordt bekeken of de bouwplannen van voldoende kwaliteit zijn en of ze passen in de omgeving.

Maritieme identiteit

In het Beeldkwaliteitsplan is vastgelegd dat de bebouwing de robuuste maritieme identiteit van Vlissingen moet versterken en bij moet dragen aan de aantrekkelijkheid van de omgeving. De hoofdentree van de kazerne moet een bijzondere plek worden. De architectuur wordt karakteristiek, zorgvuldig ontworpen en de buitenruimte moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de kazerne. De bebouwing past bij de schaal en maat van de omgeving.

Aanbestedingstraject

Het Beeldkwaliteitsplan wordt meegegeven aan de 3 consortia die in de race zijn voor bouw van de Marinekazerne, zodat zij in hun plannen rekening kunnen houden met de uitgangspunten.

Juni 2017

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft op 1 juni 2017 de 3 consortia bekendgemaakt die in aanmerking komen voor de opdracht. Het Rijksvastgoedbedrijf, het Ministerie van Defensie en de 3 organisaties starten in juni met gesprekken over de opdracht. Deze fase ('de dialoog') duurt tot half 2018, waarna inschrijving op de opdracht volgt. Het aanbestedingstraject wordt afgesloten met de gunning van de opdracht aan één van de 3 organisaties. De 3 organisaties zijn:

  • SPV Bestevaer i.o.;
  • MAKZ B.V. i.o.;
  • SPV Consortium BESIX-EPICO i.o.

Februari 2017

Aanbesteding kazerne gestart

Op 23 februari 2017 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de aanbesteding van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen aangekondigd. Bedrijven kunnen zich aanmelden voor de opdracht een compleet nieuwe kazerne voor het Korps Mariniers te realiseren. Sluitingsdatum voor het indienen van een aanmelding is 1 mei 2017.

Juni 2016

Ondertekening locatie-overdracht 22 juni 2016

De afspraken over de locatie-overdracht tussen Provincie Zeeland, het Ministerie van Defensie, de gemeente Vlissingen en het waterschap Scheldestromen zijn rond. De partijen tekenden op 22 juni 2016 de laatste overeenkomst. Nu alle voorbereidingen zijn getroffen, zet Defensie de volgende stap: de aanbesteding van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne. De kazerne zal ruimte bieden aan zo’n 1.800 mariniers en zo'n 70 hectare (140 voetbalvelden) groot zijn.

Planning

  • Begin 2017: start aanbesteding;
  • Eind 2018: start bouw. Voorafgaand wordt de infrastructuur rondom het terrein aangepast, worden aansluitingen voor nutsvoorzieningen aangelegd;
  • De eerste gebruikers zullen eind 2020 hun intrek in de kazerne nemen. Voltooiing is gepland in de eerste helft van 2022.

'Ontmoet anders' op 6 september 2015

Op 6 september vond in Vlissingen de kennismakingsbijeenkomst 'Ontmoet anders'! plaats. Provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen organiseerden een feestelijk welkom voor zeker 200 (oud) mariniers en alle Zeeuwen die het leuk vinden om de mariniers te leren kennen. Tientallen (oud)mariniers van de Dutch Marines Rowing Challenge (DMRC) kwamen op 6 september in Vlissingen aan tijdens hun roeitocht met 9 sloepen van Rotterdam naar Londen. De mannen roeiden de 350 kilometer vanwege het 350-jarige bestaan van het Korps Mariniers. Met de tocht zamelden ze geld in voor collega's in problemen of familie van omgekomen collega's.