Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorontwerpwijzigingsplan Bedrijventerrein Souburg - herontwikkeling Veerhavenweg

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, het volgende bekend. In de periode 5 augustus tot en met 15 september 2021 ligt in het stadhuis in Vlissingen ter inzage:

  • Het voorontwerp van het wijzigingsplan ‘Bedrijventerrein Souburg ‐ herontwikkeling Veerhavenweg, vergroting bouwvlak, archeologie'.

Wijzigingsplan

Het wijzigingsplan heeft betrekking op het voormalige tracé van de Veerhavenweg tussen Rijksweg A58 en de Oude Veerhavenweg. Dit voormalige tracé is buiten gebruik gesteld en gesaneerd. Deze gronden zijn inmiddels bouwrijp gemaakt ten behoeve van de ontwikkeling als bedrijventerrein. Om het gebruik als bedrijventerrein planologisch mogelijk te maken, is het voorontwerpwijzigingsplan opgesteld.
Voor dit wijzigingsplan is een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Deze is als bijlage 5 in het voorontwerpwijzigingsplan ingevoegd.

Inspraak

In de periode 5 augustus tot en met 15 september 2021 kan iedereen over het voorontwerpwijzigingsplan een inspraakreactie indienen bij het Vlissingse college van burgemeester en wethouders. Dit kan op de volgende manieren.

  • Per post: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • Door het invullen van het online inspraakformulier

Vlissingen, 4 augustus 2021
Burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
Namens deze:

Burgemeester drs. A.R.B. van den Tillaar,
Secretaris mr. drs. ing. M. van Vliet

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Voorontwerp-wijzigingsplan_Bedrijventerrein_Souburg Download Lees voor