Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorontwerp bestemmingsplan 'Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen bekend, dat in de periode 23 september tot en met 3 november 2021 in het stadhuis in Vlissingen ter inzage ligt:

  • Voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’.

Voorontwerp

Het voorontwerp van het bestemmingsplan bevat de gronden waar de marinierskazerne zou komen. Globaal begrensd door de Oostelijke Bermweg, bedrijventerrein Poortersweg, de Visodeweg, de Zuidersluiswatergang, de rioolwaterzuiveringsinstallatie en het gronddepot. Voor dit gebied is een nieuwe visie gemaakt, met de intentie om op deze plek een stadslandgoed te ontwikkelen. Om de gebiedsontwikkeling van het stadslandgoed mogelijk te maken, moet de huidige bestemming worden gewijzigd.

Juridisch-planologisch kader

Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader voor de ontwikkeling van het stadslandgoed, waar het Justitieel Complex Vlissingen (inclusief toegangswegen) en de uitbreiding en afronding van bedrijventerrein Poortersweg onderdeel vanuit maken.
De landschappelijke inpassing van deze ontwikkelingen in haar omgeving maakt nadrukkelijk deel uit van het bestemmingsplan.

Raadplegen

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met de bijlagen kunt u digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De meest eenvoudige wijze van raadplegen op deze website is het selecteren van het tabblad 'Bestemmingsplannen', vervolgens het tabblad 'ID' selecteren en daar invullen 'NL.IMRO.0718.BPSL01-VO01'.
Algemene informatie over dit project vindt u op de webpagina's over Lawdelta.

Inspraak

In de periode 23 september tot en met 3 november 2021 kunt u een inspraakreactie indienen bij het college van B&W via Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen of e-mail gemeente@vlissingen.nl. Onder vermelding van ‘Inspraakreactie voorontwerp-bestemmingsplan Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen’.
Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met mevrouw E. Jasperse via e-mail ejasperse@vlissingen.nl of de heer R. Bakker via e-mail rbakker@vlissingen.nl.

Vlissingen, 22 september 2021

Burgemeester en wethouders van Vlissingen
namens het college,
de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar
de plaatsvervangend secretaris, R.G. Hendrikse