Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorontwerp bestemmingsplan Claverveld, tweede fase

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen, het volgende bekend. In de periode 25 juni tot en met 5 augustus 2020 ligt in het stadhuis in Vlissingen ter inzage:

  • Het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Claverveld, tweede fase’.

Claverveld, fase 2

Het voorontwerp van dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de 2e fase van de nieuwbouwwijk Claverveld mogelijk. Het voorziet onder meer in de realisatie van maximaal 83 nieuwbouwwoningen en andere bij de wijk behorende voorzieningen.
De wijk Claverveld is globaal gelegen tussen de Vrijburgstraat, de bebouwde kom van West-Souburg en de Jacoba van Beierenweg. Fase 2 heeft globaal betrekking op de oostelijke helft van deze locatie.

Notitie vormvrije m.e.r. beoordeling

Voor dit bestemmingsplan is een Notitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld, die als bijlage 10 in het bijlagenboek is ingevoegd.
Het bijlagenboek is als download aan deze webpagina toegevoegd.

Digitaal raadpleegbaar

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met bijlagen, kunt u vanaf 25 juni 2020 ook digitaal raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Zie plannummer NL.IMRO.0718.BPCV02-VO01.

Inspraak

In de periode 25 juni tot en met 5 augustus 2020 kan iedereen ten aanzien van het voorontwerp een inspraakreactie indienen bij het Vlissingse college van burgemeester en wethouders. Dit kan op de volgende manieren.

  • Per post: Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen;
  • Via e-mail: gemeente@vlissingen.nl;
  • Via een online inspraakformulier.

Vlissingen, 24 juni 2020

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,
Namens deze:
drs. A.R.B. van den Tillaar, burgemeester;
mr. drs. ing. M. van Vliet, secretaris.

Downloads

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.

 

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Claverveld_fase 2,_Regels Download Lees voor
Claverveld_fase 2,_Verbeelding Download Lees voor
Claverveld_fase 2,_Toelichting Download Lees voor
Claverveld_fase 2,_Bijlagen_toelichting Download Lees voor