Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Voorontwerp bestemmingsplan Claverveld, 1e fase

Burgemeester en wethouders maken op grond van de Inspraakverordening van de gemeente Vlissingen bekend, dat vanaf 30 november 2017  ter inzage ligt:

  • Het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Claverveld, eerste fase'.

Het ontwerp ligt in de periode 30 november 2017 - 10 januari 2018 ter inzage in het stadhuis van Vlissingen (Paul Krugerstraat 1).

Ontwikkeling fase 1

Dit bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van de 1e fase van de nieuwbouwwijk Claverveld mogelijk. Het plan voorziet onder meer in de realisatie van maximaal 108 nieuwbouwwoningen, de aanleg van de wijkontsluitingsweg en andere bij de wijk behorende voorzieningen.
De toekomstige wijk Claverveld is globaal gelegen tussen de Vrijburgstraat, de bebouwde kom van West-Souburg en de Jacoba van Beierenweg. De 1e fase betreft de westelijke helft van deze locatie. Op een later moment zal de 2e fase van de wijk Claverveld in procedure worden gebracht en worden ontwikkeld.  

Inspraak

In de periode 30 november 2017 - 10 januari 2018 kan iedereen een inspraakreactie indienen bij ons college. Dit kan op de volgende manieren:

Vlissingen, 29 november 2017

Burgemeester en wethouders van Vlissingen
Namens deze:

  • Burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar;
  • Secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet.
Downloads
TitelTypeDownload
Voorontwerp_bestemmingsplan_Claverveld_fase 1,_toelichting Download
Voorontwerp_bestemmingsplan_Claverveld_fase 1,_tekening Download
Voorontwerp_bestemmingsplan_Claverveld_fase 1,_bijlagenboek Download