Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Informatie Persoonsgebonden Budget en corona crisis

Gepubliceerd op 6 mei 2020
Stadhuis in Vlissingen

Maakt u gebruik van een Persoonsgebonden Budget (PGB) om zorg in te kopen onder de Jeugdwet of de Wmo? Dan is deze informatie belangrijk voor u.

Continuïteit van zorg tijdens corona

Het Rijk en de gemeente Vlissingen doen er alles aan om tijdens de corona-crisis de continuïteit van zorg én de financiering hiervan te waarborgen. Daarom gelden er in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 een aantal bijzondere regels voor Pgb-houders en de zorgverleners die zij gecontracteerd hebben.

Uw zorgverlener kan de zorg niet leveren vanwege de coronacrisis. Wat te doen?

Kijk eerst of de zorg op een andere manier te leveren is. Is het bijvoorbeeld mogelijk om via beeldbellen contact te hebben met uw zorgverlener? Of kan uw zorgverlener in plaats van begeleiding in groepsverband 1-op-1 begeleiding leveren via beeldbellen? Overleg wat u samen kan doen om de zorg door te laten gaan.

Declaratie

Zijn er geen andere manieren zijn om de zorg te leveren? Uw zorgverlener mag de geplande zorg wel blijven declareren en krijgt dit ook uitbetaald. Dit betekent dat u de declaraties van deze zorg op de gebruikelijke manier instuurt naar de SVB, ook als deze nu niet geleverd kan worden.
De gemeente blijft ook het voorschot voor uw Pgb op de gebruikelijke manier doorbetalen.

Een overzicht bijhouden van de zorg die wel en niet is geleverd

Kan uw zorgverlener wegens de coronacrisis de zorg niet of maar voor een deel leveren? Dan moet u voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 bijhouden welke zorg wel en welke zorg niet is geleverd. Dit overzicht moet u aan de gemeente kunnen laten zien aan het einde van deze periode.

Heeft u meer of andere zorg als gevolg van de coronacrisis?

Heeft u als gevolg van de coronacrisis andere zorg of meer zorg nodig? Bijvoorbeeld omdat uw mantelzorgers nu niet kunnen komen? Dan is dit mogelijk.
Deze meerkosten worden in de periode 1 maart - 1 juni 2020 extra vergoed. Uw Pgb wordt hiervoor dan tijdelijk opgehoogd door de gemeente. Wel dient u eerst contact op te nemen met de Toegang Wmo Jeugd van de gemeente Vlissingen om dit te bespreken.

Wat zijn de mogelijkheden voor meer of andere zorg?

 • U wilt meer zorg inkopen bij de zorgverlener die u al heeft gecontracteerd. U heeft deze extra zorg nodig als direct gevolg van de coronacrisis.
  Dit is mogelijk. Neem contact hierover op met de Toegang Wmo Jeugd van de gemeente Vlissingen om dit te bespreken;
 • Uw eigen zorgverlener kan geen zorg leveren als gevolg van de coronacrisis en kan ook geen alternatief bieden. Daarom wilt u zorg inkopen bij een vervangende zorgverlener.
  Dit is mogelijk. Neem contact hierover op met de Toegang Wmo Jeugd om dit te bespreken. Hierna is het mogelijk tijdelijk een 2e zorgovereenkomst af te sluiten met een andere zorgaanbieder. De extra kosten krijgt u vergoedt;
 • U maakt gebruik van dagbesteding maar deze is nu gesloten. Uw aanbieder kan echter wel alternatieve vormen leveren zoals beeldbellen of een andere vorm van zorg of ondersteuning die veilig en verantwoord is.
  Dit is mogelijk. Zolang dit binnen de huidige zorgovereenkomst past, hoeft u geen contact op te nemen met de gemeente. Wel dient u ook de niet geleverde zorg te betalen (zie de alinea 'Declaratie') en een overzicht bij te houden van de zorg die wél en niet geleverd is. 

Maakt u gebruik van extra of andere zorg als gevolg van de coronacrisis?

Het gebruik van extra of andere zorg kan meerkosten tot gevolg hebben. U dient de zorgverlener waar u een contract mee heeft door te betalen voor de geplande zorg, ook als de zorg niet of niet in zijn geheel geleverd wordt. Na overleg met de klantondersteuner van de Toegang Wmo Jeugd krijgt u deze extra kosten vergoedt. Uw Pgb wordt daarvoor opgehoogd gedurende de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

Overzicht

We vragen u als budgethouder nogmaals om goed bij te houden wat de extra kosten zijn. U moet dit overzicht aan de gemeente Vlissingen kunnen overhandigen wilt u aanspraak kunnen maken op vergoedingen.

Meer informatie

U vindt meer informatie op de volgende websites.

Lees meer over berichtgeving coronavirus

 • Op de pagina Corona nieuwsoverzicht vindt u alle berichtgeving van de gemeente Vlissingen over het coronavirus. In de alinea 'Nieuws' ziet u ook welke activiteiten en bijeenkomsten zijn afgelast of uitgesteld.;
 • Op de pagina Corona en ondernemers vindt u informatie die voor ondernemers belangrijk is.