Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wmo-voorzieningen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt voorzieningen die u helpen mee te doen in de maatschappij. U kunt kiezen uit de volgende voorzieningen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor personen met psychische of psychosociale problemen. Zij zijn niet in staat om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.


Zinvolle dagbesteding Wmo

Zinvolle dagbesteding is een oplossing voor personen die door hun beperking niet kunnen werken of deelnemen aan regulier begeleid werk. Zinvolle dagbesteding is een algemene voorziening. U kunt zich hiervoor rechtstreeks melden bij één van onze samenwerkingspartners, Naerebout Combinatie of Zeeuws Baken.


Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis

Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis wordt ingezet voor mensen die beperkingen hebben bij het uitvoeren van het huishouden.

Als iemand veel moeite heeft met het huishouden, kan er vervuiling ontstaan. Diegene krijgt dan ook praktische instructies over het huishouden en hygiëne.


Individuele ondersteuning

Mensen kunnen ondersteuning nodig hebben bij langdurige problematiek. Zij kunnen zich door hun beperking moeilijk staande houden in de samenleving.


Hulpmiddelen en woningaanpassing

Bij een lichamelijke beperking kan een hulpmiddel of woningaanpassing nodig zijn. Hiervoor kunt u een Wmo-aanvraag doen bij de gemeente Vlissingen.

Crisishulp

Is er sprake van een crisissituatie? Onderneem dan gelijk actie en schakel hulp in! Dit kan ook buiten kantooruren.


Vervoer Wmo

De Wmo biedt verschillende voorzieningen voor vervoer: Collectief vervoer, rolstoelvervoer en vervoer naar een dagbesteding voor wie daar niet op een andere manier kan komen.


Kortdurend verblijf Wmo

Deze voorziening ontlast de mantelzorger. De persoon voor wie de mantelzorger zorgt, verblijft dan een korte periode in een instelling.