Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Wmo-voorzieningen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) biedt voorzieningen die u helpen mee te doen in de maatschappij. U kunt kiezen uit de volgende voorzieningen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor personen met psychische of psychosociale problemen. Zij zijn niet in staat om zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.


Dagbesteding Wmo

Dagbesteding is een oplossing voor personen die door hun beperking niet kunnen werken of deelnemen aan regulier begeleid werk.


Huishoudelijke zorg

Als iemand veel moeite heeft met het huishouden, kan er vervuiling ontstaan. Ze krijgen hulp, maar ook praktische instructies over huishouden en hygiëne.


Individuele begeleiding

Mensen kunnen begeleiding nodig hebben bij langdurige problematiek. Zij kunnen zich door hun beperking moeilijk staande houden in de samenleving.


Hulpmiddelen en woningaanpassing

Bij een lichamelijke beperking kan een hulpmiddel of woningaanpassing nodig zijn. Hiervoor kunt u een Wmo-aanvraag doen bij de gemeente Vlissingen.

Crisishulp

Is er sprake van een crisissituatie? Onderneem dan gelijk actie en schakel hulp in! Dit kan ook buiten kantooruren.


Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp wordt ingezet voor mensen die beperkingen hebben bij het uitvoeren van het huishouden.


Vervoer Wmo

De Wmo biedt verschillende voorzieningen voor vervoer: Collectief vervoer, rolstoelvervoer en vervoer naar een dagbesteding.


Kortdurend verblijf Wmo

Deze voorziening ontlast de mantelzorger. De persoon voor wie de mantelzorger zorgt, verblijft dan een korte periode in een instelling.