Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Buurtteams

De gemeente Vlissingen gaat buurtteams inzetten. In deze buurtteams combineren we taken en activiteiten, die nu door verschillende organisaties in het 'voorliggend veld' worden uitgevoerd. Met het 'voorliggend veld' bedoelen we de laagdrempelige en vrij toegankelijke ondersteuning, aangeboden door zowel professionele als vrijwilligersorganisaties, waar geen indicatie van de gemeente voor nodig is.

Waarom buurtteams

Op dit moment zijn er veel verschillende organisaties die taken en activiteiten uitvoeren binnen een klein gebied, ieder met een eigen specialisme. Het is voor de inwoners en professionals niet altijd duidelijk waar zij met hun vraag naartoe moeten. Hierdoor lukt het soms niet om de ondersteuningsvraag van de inwoner integraal te bekijken. Het gevolg is dat de inwoners met veel verschillende hulpverleners te maken krijgen en van het ‘kastje naar de muur’ gestuurd worden.
Daarom bouwen we de huidige structuur in het voorliggend veld om. De versnippering van het aanbod in het voorliggend gaat eruit. Met de buurtteams wordt generalistische basishulp beschikbaar in de buurten. Deze basishulp stemmen we af op de samenstelling en de ondersteuningsvragen van de inwoners. Deze ontwikkeling moet ook bijdragen aan het verminderen van de inzet van duurdere zorg en daarmee het verlagen van de financiële tekorten in het sociaal domein in Vlissingen.

Buurtteams

De buurtteams worden de spil in de buurt voor ondersteuning en activering. De buurtteams zijn er voor alle inwoners met ondersteuningsvragen over onder andere zorg, wonen, welzijn, inkomen, opvoeding en geldproblemen.
De buurtteams werken onderling samen met andere organisaties zoals de jeugdgezondheidszorg, praktijkondersteuners en huisartsen (gezondheidscentra) en de corporaties. Hierdoor kunnen alle inwoners ondersteuning krijgen wanneer dat nodig is. De buurtteams benaderen de inwoners met ‘Mijn Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.

Het proces

Belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling van de buurtteams zijn als volgt.

  • Het college heeft besloten dat de taken van de organisaties Maatschappelijk Werk Walcheren, stichting Roat, Manteling en Emergis preventie opgaan in de buurtteams;
  • Er zijn 2 kwartiermakers aangesteld bij de gemeente, met als taak de buurtteams te implementeren en aan te sturen;
  • De start van de buurtteams in Vlissingen is in het najaar van 2021;
  • Besluitvorming over de structurele borging van de buurtteams vindt vanaf september 2021 plaats.

Nadat de buurtteams zijn gestart bekijkt de gemeente welke andere taken, activiteiten en expertises ze in de volgende fases aan de buurteams toevoegt.

Even voorstellen: de kwartiermakers

Als interim kwartiermakers buurtteams versterken Tjalliëlle Muller (48 jaar) en Carmen Sjardijn (52 jaar) de gemeente bij het opzetten, ontwikkelen en begeleiden van de buurtteams.
Op 15 juni 2021 organiseerden zij een kick-off bijeenkomst met professionals van ROAT, Manteling, Zorgstroom-Maatschappelijk Werk, Emergis, buurtsportcoaches en Vrijwilligerspunt. Daarna gaan zij met hen aan de slag met de uitwerking van het concept buurtteams en de werkwijze.
 

Tjalliëlle Muller

Tjalliëlle heeft de afgelopen jaren als directeur/manager in het sociaal domein gewerkt. Zij heeft zich steeds verder verdiept in het coachen van mensen met een ontwikkelingsvraagstuk en dat doet zij met passie naast haar interim opdrachten.
Zij was tot 1 juli 2021 ook werkzaam als interim adviseur/procesbegeleider bij de sociale wijkteams van de gemeente Schiedam.

     

Carmen Sjardijn

Collega kwartiermaker Carmen combineert opdrachten in de publieke sector van haar eigen bureau 'Sjardijn Interim in Beweging' met het werk bij het interim-bureau van gemeente Rotterdam. Bij deze gemeente is zij actief voor de toeslagenaffaire.
Daarnaast werkt zij aan de upgrade van de badplaats Nieuwvliet-Bad in gemeente Sluis.