Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Beleidsregels Wmo en Jeugd vastgesteld op 20 juli 2021

Gepubliceerd op 21 juli 2021
2 moeders en kinderen met een groot hart

De beleidsregels Wmo en Jeugd 2021 zijn in werking getreden op 20 juli 2021 en vervangen de beleidsregels 2020.

Uitleg toegangsprocedure

De Wmo 2015 en Jeugdwet zijn maatwerkwetten. Dat betekent dat op individueel niveau wordt vastgesteld of en welke ondersteuning noodzakelijk is. Een zorgvuldige toegangsprocedure staat centraal.
De lokale regels voor het krijgen van toegang tot voorzieningen vanuit de Wmo of de Jeugdwet, zijn vastgelegd in de Verordening Wmo en Jeugdhulp gemeente Vlissingen 2021 en de Nadere regels Wmo en Jeugd 2021. De wetten, de Verordening en de Nadere regels leggen de kaders van de toegangsprocedure vast. De beleidsregels Wmo & Jeugd 2021 leggen uit hoe de toegangsprocedure verloopt.

Geen nieuwe rechten of plichten

De beleidsregels mogen geen nieuwe rechten of plichten voor de inwoners bevatten. Ze geven uitleg over wat er van inwoners en toegangsmedewerkers verwacht wordt in het toegang krijgen/verlenen tot voorzieningen, in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.
De beleidsregels geven de medewerkers van het team Wmo en Jeugd kaders bij het (her)beoordelen van (aan)vragen met als insteek: begrenzen en grip krijgen op de uitgaven, maar wel met gevoel voor de menselijke maat.
De beleidsregels zijn gepubliceerd op de website overheid.nl.