Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Start Gezondheidsonderzoek GGD Zeeland 7 september 2020

Gepubliceerd op 4 september 2020
Banner met tekst 'Hallo, hoe gaat het met ons?'

De Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Zeeland startte op 7 september een grootschalig onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van Zeeuwse inwoners.

GGD Gezondheidsmeter 2020

Meer dan 31.000 Zeeuwen van 18 jaar of ouder ontvangen een uitnodiging om online een vragenlijst in te vullen. Onderwerpen als lichamelijke en psychische gezondheid, leefgewoonten en woonomgeving komen aan bod.

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van inwoners van 18 jaar en ouder. De GGD Gezondheidsmeter wordt een keer in de 4 jaar uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland. Deze gegevens gebruiken de gemeente en de GGD vervolgens voor het lokale gezondheidsbeleid en het organiseren van activiteiten om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren.
GGD Zeeland maakt de resultaten van het gezondheidsonderzoek half 2021 bekend op haar website.

Onderzoek in heel Nederland

Alle GGD’en in de Nederland voeren dit Gezondheidsonderzoek uit, op dezelfde manier. Hierdoor kan GGD Zeeland de resultaten met andere regio's vergelijken.
De GGD’en doen dit onderzoek in opdracht van de gemeenten. Zij werken hierin samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deelname onderzoek

  • Deelname aan het onderzoek is vrijwillig;
  • Deelnemers worden willekeurig gekozen uit het bevolkingsregister van hun gemeente;
  • De geselecteerde personen vormen samen een doorsnee van alle Zeeuwen van 18 jaar en ouder;
  • Personen die niet geselecteerd zijn ontvangen uiteraard geen vragenlijst, maar kunnen meedoen aan het onderzoek via de link www.GGDgezondheidsmeter.nl.

Zie de website van GGD Zeeland voor meer informatie.