Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Stadslandgoed

Het College van Rijksadviseurs heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een advies opgesteld om het Justitieel Complex Vlissingen (JCV) in te passen op de voormalige locatie voor de marinierskazerne. Dit is gebeurd in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen.

Het advies, bestaande uit een visie op het totale gebied en de locatiekeuze voor het justitieel complex, is door de Stuurgroep Wind in de zeilen overgenomen. Met dit besluit kan de Dienst Justitiële Inrichtingen de plannen voor het justitieel complex verder vormgeven. Het onderzoek naar de uitwerking van de gebiedsvisie voor het Stadslandgoed wordt regionaal opgepakt. Verdere planvorming zal plaatsvinden vanaf de tweede helft van 2021. Met de betrokkenheid van de Rijksbouwmeester als ambassadeur van het project blijft de Rijksoverheid ook nauw betrokken bij de beoogde realisatie van het Stadslandgoed.

Informatiebijeenkomst 14 december 2020

De gemeente Vlissingen organiseerde mede namens de provincie, het waterschap en het Ministerie van Justitie een digitale informatiebijeenkomst (via Microsoft Teams) op maandag 14 december 2020. De bijeenkomst was bedoeld om omwonenden en ondernemers in de omgeving te informeren over de gebiedsvisie voor het Stadslandgoed en de wijze waarop het Justitieel complex Vlissingen hierin een plek krijgt.

De informatie over het Stadslandgoed die op 14 december 2020 is gedeeld, is onderaan deze pagina als downloads te vinden. 

Naam voor Stadslandgoed

De gebiedsvisie spreekt over 'Stadslandgoed Nieuwerve'. De gemeente ziet deze naam als werktitel voor het visieproces en wil graag op een later moment op zoek gaan naar een nieuwe naam voor het gebied.

Planning

De planning rondom de realisatie van het Stadslandgoed is als volgt.

Datum Activiteit
14 december 2020 Bijeenkomsten voor omwonenden en ondernemers
15 december 2020 Alle documenten en presentaties staan op deze website
Tot 29 december 2020 Gelegenheid om vragen te stellen via het vragenformulier op deze website
Vanaf 4 januari 2021 Gemeente Vlissingen beantwoordt uw vragen
Januari 2021 Gebiedsvisie Stadslandgoed Nieuwerve Vlissingen en de locatiekeuze voor het Justitieel complex vastgesteld
Tweede helft 2021 Oprichten projectorganisatie
Eind 2021 / begin 2022 Opstellen van een participatieplan
Eind 2021 t/m eind 2022 Uitwerken van het ontwerp- en ontwikkelplan
2023 Uitvoeringsvoorbereiding
Vanaf 2024 Realisatie Stadslandgoed

Vragen?

Als u algemene vragen heeft over het Stadslandgoed dan kunt u die stellen via gemeente@vlissingen.nl.

  

Downloads
TitelTypeDownloadLees voor
Visie_Stadslandgoed_Vlissingen Download Lees voor
College_van_Rijksadviseurs,_advies_locatiekeuze Download Lees voor
College_van_Rijksadviseurs,_toelichting Download Lees voor
Presentatie_H+N+S_Landschapsarchitecten Download Lees voor
Locatie_in_vogelvlucht._Foto:_H+N+S_Landschapsarchitecten Download Lees voor
Visiekaart_Plankaart_Foto:_H+N+S_Landschapsarchitecten Download Lees voor
Quickscan_gebiedsontwikkeling Download Lees voor