Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

College spreekt het voornemen uit Bibliotheek Vlissingen over te dragen aan ZB

Gepubliceerd op 25 januari 2017

Het college van B&W spreekt het voornemen uit om de uitvoering van het werk van Bibliotheek Vlissingen over te dragen aan ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. De ZB moet eerst de onderdelen personeel, locatie en financiën verder uitwerken voordat een definitieve overeenkomst wordt gesloten. De ZB hoopt per 1 juli 2017 de huidige bibliotheekvoorziening in Vlissingen over te nemen.

Bezuinigen

In 2014 heeft de gemeenteraad besloten € 1,1 miljoen te bezuinigen op de bibliotheek naar een budget van € 563.000 in 2019. In 2016 is gekozen voor een ander ambitieniveau.

Keuze voor de ZB

Er is voor de ZB gekozen omdat:

  1. Het voorstel van ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland voldoet aan het ambitieniveau zoals is vastgesteld door de gemeenteraad. De ZB is een gecertificeerde bibliotheek en daarmee heeft de gemeente de garantie dat de Bibliotheek Vlissingen blijft voldoen aan de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (Wsob);
  2. De ZB stelt een vestiging in CineCity voor, die ook in het weekend en buiten kantooruren open zal zijn. Het Taalhuis behoudt een plek in deze nieuwe vestiging en de ZB zal de activiteiten op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid blijven faciliteren. Daarnaast blijven op alle lagere scholen in Vlissingen een aanbod van boeken beschikbaar. Het bibliotheekgebouw aan de Spuistraat wordt verkocht;
  3. Voor de huisvesting in Oost-Souburg wordt gezocht naar een alternatieve locatie voor een beperkte bibliotheekvoorziening. Het pand aan de Kanaalstraat wordt verkocht. De ZB zal voor een alternatieve locatie zorgen.

Personeel

Het personeel van Bibliotheek Vlissingen is op de hoogte gebracht van het besluit van B&W. De huidige bezetting van de bibliotheek is nu 14,85 fte. De ZB neemt 7,25 fte over. Niet alle medewerkers kunnen dus worden overgeplaatst naar de ZB. In navolging van ons Sociaal Statuut wordt in overleg met hen binnen of buiten de gemeente een andere functie gezocht.

|