Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Inwoners binnenstad ontvangen vanaf 16 januari 2023 afvalsleutel 

Gepubliceerd op 16 januari 2023
Ondergrondse inzamelcontainers

Vanaf 16 januari 2023 gaat de laatste fase in van de toegangsbeperking van inzamelcontainers voor restafval.
Huishoudens in de binnenstad van Vlissingen die geen rolcontainer hebben, hebben een informatiebrief ontvangen met een afvalsleutel. Alleen met deze afvalsleutel kunnen zij de inzamelcontainers voor restafval en later ook gft-afval openen. 
De inzamelcontainer voor restafval kan maximaal 30 keer per maand gebruikt worden (gemiddeld één keer per dag). Het storten van gft-afval blijft onbeperkt. 

Inzamelcontainers op slot

Sinds begin 2021 zet gemeente Vlissingen inzamelcontainers voor restafval stapsgewijs op slot. Deze zijn dan alleen nog te gebruiken voor inwoners met een afvalsleutel; een persoonlijke toegangspas die de container opent.
Wethouder Bertijn: “Deze laatste fase van de toegangsbeperking is een belangrijke stap en draagt bij aan het behalen van de doelstelling om de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verlagen naar uiteindelijk 100 kg.”

Toegangsbeperking

Omdat inwoners van buurgemeenten moeten betalen voor het storten van hun afval (DIFTAR), wordt de gemeente Vlissingen geconfronteerd met ‘afvaltoerisme’. Hierdoor komt het soms voor dat onze eigen inwoners hun afval niet direct kwijt kunnen, doordat de containers vol zitten.
Deze toegangsbeperking zorgt ervoor dat alleen inwoners van gemeente Vlissingen gebruik kunnen maken van de inzamelcontainers. Ook wordt hierdoor het bedrijfsafval van het huishoudelijk afval gescheiden.

Grondstoffenbeleid 2020-2024: maximaal 100 kg restafval

Met het stapsgewijs op slot zetten van de inzamelcontainers, geven we uitvoering aan het Grondstoffenbeleid 2020-2024. Dat werd in mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.
Sinds 2020 zijn gemeenten wettelijk verplicht om beleid te hebben dat gericht is op het behalen van de VANG-doelstelling: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar.