Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Gemeente Vlissingen stopt in 2022 met inzamelen bedrijfsafval

Gepubliceerd op 8 juli 2021
Stadhuis in Vlissingen

Om het aantal kilo’s huishoudelijk afval te verminderen, gaan we de inzameling van bedrijfsafval op 1 augustus 2022 beëindigen. Hierbij houden we rekening met de lastige, door corona(-maatregelen) veroorzaakte, situatie waarin ondernemers zich begeven.
Om die reden hanteren we voor alle ondernemers 1 jaar opzegtermijn. In de tussenliggende periode zamelen we het bedrijfsafval apart van het huishoudelijk afval in.

Beleid en vervolgstappen

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om per 2020 beleid te hebben, dat gericht is op het behalen van de zogenaamde VANG-doelstelling: maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Dit beleid is voor de gemeente uitgewerkt en vastgesteld in het Grondstoffenbeleid 2020-2024.

Vervolgstappen

Eén van de vervolgstappen is het beperken van het oneigenlijk gebruik van de inzamelmiddelen. Begin 2021 heeft het college van B&W al besloten om uitvoering te geven aan de gefaseerde toegangsbeperking van de inzamelcontainers (rest- en gft-afval). 
Met de invoering van een afvalsleutel voor Vlissingse huishoudens worden de ondergrondse containers alleen voor hen beschikbaar.

Bedrijven storten nu afval in ondergrondse containers

Deze toegangsbeperking is ook een gevolg van een collegebesluit uit 2018, om de inzameling van bedrijfsafval als gemeente te beëindigen. Momenteel storten bedrijven zowel legaal als illegaal hun afval in ondergrondse containers. Dit leidt tot veel extra kilo’s bij het huishoudelijk restafval en daarmee voor een hogere afvalstoffenheffing voor inwoners. Dat willen we op deze manier voorkomen.

Informeren bedrijven

Om te voldoen aan landelijke wet- en regelgeving en om te zorgen dat we de VANG-doelstelling gaan behalen, stopt de gemeente dus met de inzamelen van bedrijfsafval.
Bedrijven worden per brief of via andere kanalen geïnformeerd over dit besluit en hoe zij zich hierop moeten voorbereiden.