Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Vlissingse afvalcontainers alleen nog toegankelijk voor inwoners 

Gepubliceerd op 21 januari 2021
Ondergrondse afvalcontainers

De komende 2 jaar gaat gemeente Vlissingen inzamelcontainers voor rest- en gftafval stapsgewijs op slot zetten. Zij zijn dan alleen nog te gebruiken voor inwoners met een afvalsleutel; een persoonlijke toegangspas die de container opent. 
Deze toegangsbeperking is noodzakelijk om de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar te verlagen naar maximaal 100 kg in 2024. Het invoeren van deze toegangsbeperking voorkomt ook ‘afvaltoerisme’ uit buurgemeenten.

Grondstoffenbeleid

Met het stapsgewijs op slot zetten van de inzamelcontainers, wordt uitvoering gegeven aan het Grondstoffenbeleid 2020-2024. Dat werd in mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Sinds 2020 zijn gemeenten wettelijk verplicht om beleid te hebben dat erop gericht is om de zogenaamde ‘VANG-doelstelling’ te behalen: maximaal 100 kg restafval per inwoner per jaar. Ter vergelijking: in 2019 gooide elke Vlissinger gemiddeld 286 kilo restafval weg. 

Afvaltoerisme 

Eén van de onderdelen van het Vlissingse beleid, is het gefaseerd beperken van de toegang tot de inzamelcontainers. Zeker nu inwoners van buurgemeenten moeten betalen, is er sprake van ‘afvaltoerisme’. Hierdoor komt het zo nu en dan voor, dat onze eigen inwoners hun afval niet direct kwijt kunnen. 
Met deze toegangsbeperking zorgt de gemeente er dus voor dat alleen inwoners van gemeente Vlissingen gebruik kunnen maken van de inzamelcontainers. 

Toegang met afvalsleutel 

Huishoudens van gemeente Vlissingen die niet in het bezit zijn van rolcontainers, krijgen met een afvalsleutel toegang tot de inzamelcontainers. Alleen zij krijgen dus toegang tot deze containers. Deze huishoudens kunnen de inzamelcontainer voor restafval maximaal 1 keer per dag gebruiken. 
De betreffende huishoudens krijgen vooraf een brief met een informatiefolder over het gebruik van de afvalsleutel. 

Invoering 

De toegangsbeperking wordt in fasen uitgevoerd tussen januari 2021 en het 1e kwartaal van 2022. In verschillende deelgebieden, in deze volgorde: 

  • Oost-Souburg en Ritthem; 
  • Paauwenburg en Lammerenburg; 
  • Middengebied en Binnenstad. 

We hebben bewust gekozen voor deze fasering. Door in Oost-Souburg en Ritthem te beginnen, is het voor inwoners uit buurgemeenten niet meer mogelijk om hun huishoudelijk afval hier te storten. 

Beter afval scheiden 

De gemeente Vlissingen is al jaren bezig om het totaal aantal kilo’s restafval omlaag te brengen. Bijvoorbeeld met een afvalscheidingscampagne en een uitgebreid onderzoek met afvalproeven in diverse gebieden in de gemeente. Het blijft belangrijk om inwoners bewust te maken van hun afval en hen aan te moedigen hun afval nog beter scheiden. Want beter scheiden, verlaagt het aantal kilo’s restafval! 
In 2019 gooide elke inwoner gemiddeld 286 kg van hun afval bij het restafval terwijl er maar 46 kg echt restafval tussen zat. De andere kilo’s afval zijn allemaal bruikbaar als grondstoffen voor nieuwe producten! 

Afval apart? Gewoon doen!

In 2021 gaat de afvalscheidingscampagne Afval apart? Gewoon doen! verder.
Eind 2020 is de Afvalwijzer geïntroduceerd. Inwoners kunnen hierin hun persoonlijke afvalwijzer raadplegen en downloaden. Ook zien zij duidelijk hoe zij hun afval op een goede manier kunnen scheiden.