Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

In Vlissingen 3 complexen voor internationale werknemers

Gepubliceerd op 8 januari 2021
Stadhuis in Vlissingen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen heeft medewerking toegezegd aan de realisatie van 3 projecten voor de complexgewijze huisvesting van internationale werknemers. Deze complexen samen moeten voor 1.000 werknemers woonruimte opleveren. Deze complexen worden op de volgende locaties voorzien.

  • Energieweg in Oost-Souburg;
  • Voormalig sportpark Baskensburg;
  • Hoek van de Bossenburgweg en de Jacoba van Beierenweg (Zuidbeek).

De direct omwonenden informeren wij per brief over deze 3 initiatieven. De initiatiefnemers van de verschillende projecten zullen samen met deze omwonenden een participatieproces aangaan. Na afronding van het participatieproces zullen de initiatiefnemers een formele aanvraag omgevingsvergunning indienen bij de gemeente. Daar moet de gemeenteraad dan een besluit over nemen.

Nieuwe inwoners

Er zijn veel internationale werknemers die in Vlissingen werken, in verschillende sectoren zoals de industrie, logistiek, bouw, schoonmaak en zorg.
Wethouder J. de Jonge: "We hebben deze mensen keihard nodig in deze sectoren om verschillende projecten te kunnen realiseren en onze economie draaiende te houden. Gemeente Vlissingen ziet deze internationale werknemers als nieuwe inwoners van haar gemeente en wil dat het verblijf hier zo prettig mogelijk voor ze is."
Wethouder S. Stroosnijder: "Op dit moment is de huisvesting voor internationale werknemers niet goed geregeld. Ze zitten vaak met teveel personen in een te kleine woning en ze betalen daar ook nog een te hoge prijs voor. Dit is niet goed voor hen en ook niet voor hun omgeving. Door het realiseren van een aantal grotere complexen kunnen we voor die mensen kwalitatief betere huisvesting regelen voor een lagere prijs. Hierdoor is het aangenaam verblijven voor de internationale werknemers en overlast voor bijvoorbeeld omwonenden wordt beperkt." 

In gesprek met omwonenden

Wethouder John de Jonge: "Wij vinden het heel belangrijk dat de initiatiefnemers met de omwonenden in gesprek gaan en in een vroeg stadium betrekken bij hun plannen. Zodat er niks vastligt en wensen, bedenkingen, zienswijzen al in die plannen worden meegenomen. Hierdoor worden de plannen alleen maar beter naar de toekomst toe."

Meer informatie over de complexgewijze huisvesting voor internationale werknemers vindt u op de website www.vlissingen.nl/chiw.