Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Online magazine werksessies 4 Nollebos/Westduingebied

Gepubliceerd op 15 september 2020
Nollebos

De laatste werksessie om te komen tot het concept-Streefbeeld voor het Nollebos/Westduinpark is achter de rug. Wellicht heeft u tijdens de bijeenkomst op 14 of 15 september 2020 niet al uw vragen kunnen stellen, of heeft u de behoefte alles nog eens rustig na te lezen.
Wij kunnen ons ook voorstellen dat er inwoners zijn die zich niet hebben aangemeld voor deze werksessie, omdat ze ongerust zijn over hun eigen gezondheid of die van anderen.

Online magazine

Daarom hebben wij besloten een online magazine te publiceren. Hierin zijn alle onderdelen van het concept-Streefbeeld Nollebos/Westduinpark zoals die tijdens de laatste werksessie zijn gepresenteerd, beschreven en nader toegelicht.

Vragen

Tot en met zondag 27 september 2020 kunt u nog vragen stellen over de inhoud van het concept-streefbeeld zoals opgenomen in dit magazine. Wij verzoeken u vriendelijk uw vragen per e-mail te sturen naar: nollebos@vlissingen.nl.
Als u aanwezig bent geweest op de werksessie en u uw vragen hebt ingediend via de uitgereikte ansichtkaart, dan hoeft u uw vragen niet opnieuw te stellen.

Zie voor meer informatie de projectpagina.