Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verkeersmaatregelen rondom de Theo Thijssenschool

Gepubliceerd op 9 oktober 2018
Bord 'werk in uitvoering'

Naar aanleiding van een verkeerskundig onderzoek past de gemeente de infrastructuur rondom de Theo Thijssenschool op een aantal punten aan. Met deze ingreep willen wij de verkeersveiligheid verbeteren voor alle weggebruikers. Daarbij is extra aandacht besteed aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals (jeugdige) voetgangers en fietsers.  
In de herfstvakantie legt aannemersbedrijf J.D. Infra op 15 en 16 oktober 2018 een drempelconstructie aan bij de Theo Thijssenschool.

Aanleiding

De medezeggenschapsraad en directie van de OBS Theo Thijsen hebben aangegeven, dat de ouders van de leerlingen de situatie als onveilig ervaren. De gemeente heeft samen met de medezeggenschapsraad en directie een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat tijdens een korte periode op de toegangsroute en de 'Kiss&Ride' strook met de Troelstraweg, sprake is van druk gemotoriseerd verkeer. Dit wordt versterkt door een onduidelijke inrichting van de entree naar de 'Kiss&Ride' strook.

Verbeteringen

Door een aantal kleinschalige verbeteringen kan de verkeersveiligheid voordelig en op korte termijn worden verbeterd. Hierbij is rekening gehouden met het belang van kwetsbare verkeersdeelnemers en omwonenden. De aanpassingen zijn als volgt:

  • Onjuiste wegmarkering van de Troelstraweg weghalen;
  • Verduidelijken van de uitritconstructie;
  • Aanleggen van een stopstrook op de Kiss&Ride strook.

De gemeente heeft tijdens overleg met de school geadviseerd om fiets- en autoverkeer voor een deel om te leiden over de huidige verkeerssituatie. Ook adviseert de gemeente om de al gestarte verkeerseducatie in de lessen voort te zetten en het fietsgebruik onder ouders te stimuleren.