Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Begroting 2019: ondanks enorme bezuinigingen toch tekort

Gepubliceerd op 15 oktober 2018
Stadhuis in Vlissingen

Ondanks enorme bezuinigingen, lukt het Vlissingen niet de begroting van 2019 sluitend te krijgen. Dit komt onder meer door de hogere kosten voor de jeugdzorg, Orionis en de WMO. Heel veel gemeenten krijgen met deze extra zorgkosten te maken, alleen kan Vlissingen deze financiële tegenvaller zelf niet opvangen.
Vorig jaar was de verwachting dat de gemeente in 2019 € 1,7 miljoen in de plus zou staan. De nieuwe ontwikkelingen laten zien dat we volgend jaar € 4,3 miljoen in de min staan. Dit staat in de programmabegroting 2019-2022 die het college vandaag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Tot op het bot

Er is de afgelopen jaren al tot op het bot bezuinigd. Naar de samenleving toe kunnen we niet meer taken schrappen en de organisatie kan de huidige taken niet met minder middelen uitvoeren. Het is daarom ondenkbaar dat we met nieuwe bezuinigingen op het huidige takenpakket tot een sluitende begroting kunnen komen.
In het coalitieakkoord staat een aantal speerpunten genoemd om uit te voeren. De financiële situatie vraagt om duidelijke keuzes. De komende jaren gaan we ons vooral inzetten op burgerparticipatie, huisvesting, citymarketing, Off shore wind en de arbeidsmarkt. Vlissingen is in afwachting van extra rijksmiddelen om bij te dragen aan de maatschappelijke opgaven uit het Interbestuurlijk Programma (IBP). Hierin zijn 10 thema’s opgenomen, waaronder 'Samen aan de slag voor het klimaat' en 'Nederland en Migrant goed voorbereid'.

Vraag om 4e bijdrage

De raad vroeg de Artikel 12-status voor 2015 aan, omdat duidelijk was dat de gemeente haar begroting in 2015 en de jaren daarna niet duurzaam sluitend zou krijgen. Nu zal voor de 4e keer een bijdrage moeten worden gevraagd in het kader van het Artikel 12-traject.

Gemeenteraad

De gemeenteraad behandelt de begroting op donderdag 25 oktober 2018 in de Adviesraad en op donderdag 8 november 2018 in de Besluitenraad.