Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of verloren?

De gemeente is verantwoordelijk voor de registratie en het beheer van gevonden en verloren voorwerpen binnen hun gebied. Deze taak ligt niet meer bij de politie. U kunt de melding van verloren of gevonden voorwerpen melden via de website www.verlorenofgevonden.nl.
U mag het gevonden voorwerp bij voorkeur zelf thuis bewaren. U moet het voorwerp wel altijd melden via bovenstaande website, zodat wij het kunnen registreren. Bewaart u het voorwerp zelf thuis, dan bent u verplicht om het in de staat te houden waarin u het vond. De gemeente brengt de vinder en de rechtmatige eigenaar met elkaar in contact.

Bent u eigenaar van een gevonden voorwerp?

Dan kunt u zich melden via www.verlorenofgevonden.nl of bij de balie van de gemeente. U krijgt de contactgegevens van de vinder of het voorwerp mee als is vastgesteld dat u de rechtmatige eigenaar bent.

Om welke voorwerpen gaat het?

Fiets, hand-, dames-, schouder- of rugtas, portemonnee, bankpas, mobiele telefoon, camera, laptop, mp3-speler, andere apparatuur, horloge, ring, andere sieraden. Dit kunt u allemaal registreren via de website en thuis in bewaring nemen.

Wat kan ik niet registreren?

 • Sleutels.
  In principe hoeft u sleutels niet te registreren omdat ze vaak moeilijk te omschrijven zijn en veel op elkaar lijken. Tenzij het sleutels of sleutelbossen met herkenbare eigenschappen zijn. Als u sleutels heeft gevonden, mag u ze registreren of persoonlijk afgeven bij de infobalie in het stadhuis. Bij een verloren sleutel kunt u ook komen kijken of uw exemplaar aanwezig is bij de infobalie bij het stadhuis of op de website www.verlorenofgevonden.nl
 • Fietsen.
  Orionis Walcheren verzorgt voor de gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen het bewaren en registreren van fietsen. Neem bij verloren en gevonden fietsen contact op met de gemeente Vlissingen via telefoonnummer 14 0118 of e-mail: publieksdiensten@vlissingen.nl. Gevonden fietsen staan ook gepubliceerd op www.verlorenofgevonden.nl;
 • Gevonden rijbewijs, paspoort, identiteitskaart en reis- of verblijfsdocumenten.
  Deze documenten mag u niet in bewaring houden. Lever deze altijd in bij de gemeente!
  Bent u uw rijbewijs of reisdocumenten kwijt, dan moet u dit laten registreren aan de balie van het stadhuis. U kunt dan direct een nieuw rijbewijs of reisdocument aanvragen. Als de vermissing het gevolg is van diefstal, inbraak of beroving, dan moet u aangifte bij de politie doen.
 • Bent u een verblijfsdocument kwijt.
  Als uw verblijfsdocument gestolen is of als u het document verloren bent, moet u eerst aangifte doen bij de politie. Een kopie van deze aangifte moet u meenemen/meesturen voor de aanvraag van de vervanging van uw verblijfsdocument bij de IND.
  Is uw document in het buitenland gestolen of hebt u uw document in het buitenland verloren, dan moet u aangifte doen bij de plaatselijke politie daar. De buitenlandse aangifte moet zijn opgesteld in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Als deze in een andere taal is opgesteld, dan moet u uw aangifte laten vertalen door een vertaler die door een Nederlandse rechtbank is beëdigd. Of u doet aangifte bij de politie in de gemeente.
 • Dieren;
  Heeft u een vermist of gevonden huisdier? Meldt dit dan bij Dierenasiel Walcheren in Vlissingen via telefoonnummer (0118) 61 35 79 of bij Stichting Amivedi. Zieke en gewonde vogels, egels en andere zoogdieren kunt u brengen naar De Mikke, Koudekerkseweg 131A in Middelburg, telefoonnummer (0118) 62 82 88.

Wijziging Paspoortuitvoeringsregeling Nederland

Vanaf 5 november 2016 moet elk Nederlands gevonden reisdocument (paspoort of identiteitskaart) definitief aan het verkeer worden onttrokken. Het wordt ingehouden in de Basisregistratie Personen (BRP). Het document wordt vernietigd. Een gevonden reisdocument wordt door Nederlandse gemeenten dus nooit meer aan de houder teruggegeven!
Vindt u uw paspoort of identiteitskaart terug nadat u aangifte heeft gedaan? Dan bent u verplicht het document in te leveren bij de gemeente. U kunt uw teruggevonden document dus niet meer gebruiken als identificatiemiddel. Het document staat namelijk als 'vermist/ingehouden' geregistreerd en dat is niet meer terug te draaien. Het wordt geregistreerd om fraude en misbruik te voorkomen.

|