Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Uittreksel Basisregistratie Personen

Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een document waarmee de gemeente verklaart dat u in de gemeente staat ingeschreven. U kunt een uittreksel uit de BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Bij de aanvraag dient u aan te geven voor welk doel u het uittreksel nodig heeft. De gemeente zorgt dan dat de juiste gegevens op het uittreksel staan. U kunt dit uittreksel bijvoorbeeld nodig hebben voor een huwelijk, opleiding of pensioenfonds. Het uittreksel bevat onder andere:

  • Uw volledige achternaam en voorna(a)m(en);
  • Uw geboortedatum en geboorteplaats;
  • Uw burgerservicenummer (BSN);
  • Uw huidige adres;
  • De datum van afgifte.

Is het uittreksel uit de BRP hetzelfde als een uittreksel burgerlijke stand?

Nee, dat is niet hetzelfde. In het uittreksel burgerlijke stand staan persoonsgegevens uit een akte vermeld. Bijvoorbeeld een geboorteakte of huwelijksakte. Let dus op dat u het juiste uittreksel aanvraagt.
U kunt ook een internationaal uittreksel BRP aanvragen. Op dit uittreksel komen de volgende talen voor: Duits, Engels, Frans, Grieks, Italiaans, Turks en Spaans. Ook uw nationaliteit en de datum van vestiging in Nederland en/of de datum van vertrek naar het buitenland, zijn opgenomen.

|