Ga naar de inhoud
Ga naar het zoeken
Ga naar het menu

Paspoort

Algemene informatie.

Met een geldig Nederlands paspoort kunt u zich identificeren en reizen in het buitenland. Een paspoort geeft u toegang tot elk land ter wereld. Sommige landen hebben speciale regels voor de geldigheid. Zo heeft u in bepaalde landen naast een paspoort, ook een visum nodig. Het paspoort wordt verstrekt aan personen met de Nederlandse nationaliteit, die als ingezetene is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Vlissingen.
Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten zijn 10 jaar geldig voor volwassenen (18 jaar en ouder). Voor personen van 0-18 jaar is de geldigheid 5 jaar.

Wat is een zakenpaspoort?

Het zakenpaspoort is hetzelfde als een 'gewoon' paspoort, maar heeft meer pagina's (64 bladzijden) voor buitenlandse douanestempels. Mensen die veel reizen en daardoor ook veel stempels krijgen, hebben na verloop van tijd soms onvoldoende ruimte in het normale paspoort. Een zakenpaspoort biedt dan uitkomst.

Kunnen ook kinderen jonger dan 18 jaar een paspoort aanvragen?

Ja, dit kan. Bij kinderen jonger dan 18 jaar is voor de aanvraag van een eigen paspoort wel toestemming nodig van beide ouders of van degene(n) die het gezag uitoefent/uitoefenen. Bij de aanvraag moet een geldig identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag heeft worden getoond en de schriftelijke toestemmingsverklaring reisdocument minderjarige.
Alle in bezit zijnde identiteitsbewijzen en paspoorten dienen te worden meegenomen, ook als ze zijn verlopen.

Geldt identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen?

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Zie voor meer informatie de volgende websites:

|