Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Subsidie, Regeling weerbaarheidslessen primair onderwijs 2020-2023

De gemeente Vlissingen zet vanuit haar jeugdbeleid al langere tijd in op het bevorderen van weerbaarheid van kinderen. De afgelopen jaren (2016-2019) hebben we dit gedaan in de vorm van een subsidie om scholen te ondersteunen en stimuleren om weerbaarheid op hun school te realiseren.
Vanuit het jeugdbeleid en andere beleidsterreinen is de vraag en behoefte naar weerbaarheid onveranderd groot. Om die reden heeft het college besloten om een vervolg te geven aan deze wijze van ondersteunen en stimuleren van scholen. Hiervoor is opnieuw een regeling voor 4 jaar (2020-2023) vastgesteld.

Subsidieregel

De gemeente heeft in 2019 een nieuwe subsidieregel 'Weerbaarheidslessen primair onderwijs' (pdf, 97 KB) (Lees voor) vastgesteld. Het uitgangspunt van de subsidieregel is dat de school zelf een opzet maakt voor weerbaarheidslessen die past bij de school. Ze kiest hierbij een bestaande interventie voor weerbaarheid, die zowel een fysieke als een theoretische component heeft en gericht is op de fysieke én de mentale weerbaarheid. De hoogte van de subsidie is maximaal 40% van de kosten die de school hiervoor moet maken.

Aanvragen

De indientermijn voor de subsidieaanvraag is gesloten. De subsidie is reeds verstrekt.

Verantwoording

Als deelnemende school dient u jaarlijks (uiterlijk in juli) verantwoording af te leggen over de besteding van de subsidie in het voorgaande schooljaar. Gebruik hiervoor het toetsingsformulier (pdf, 111 KB) (Lees voor) en mail dit door naar subsidies@vlissingen.nl.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de gemeentelijke subsidieadviseurs via e-mail subsidies@vlissingen.nl.