Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Strandvondsten

Vrijwel dagelijks spoelen er uit zee spullen aan op de Vlissingse stranden. Zeewier, plastic producten, dode zeevogels, wrakhout. Het meeste hiervan wordt na inzameling afgevoerd als strandafval. Soms spoelen voorwerpen aan, die nog een bepaalde waarde vertegenwoordigen en onbedoeld in zee terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld na een schipbreuk of overboord geraakte ladingen van zeeschepen. Als dit soort voorwerpen op het strand worden gevonden, mag de vinder ze niet zelf houden. Deze voorwerpen dient u af te geven bij de gemeentelijke strandvonder.

Strandvonder

Een strandvonder is een door de gemeente aangestelde ambtenaar, die aangespoelde of opgeviste goederen bewaart tot de rechtmatige eigenaar ze opeist. Vaak tegen betaling van de onkosten voor het bergen, opslaan en het uitbetalen van een vindersloon. Als de eigenaar afstand doet van zijn eigendom, mag de strandvonder het voorwerp verkopen om zo de gemaakte kosten te dekken.
Volgens de Wet op de Strandvonderij uit 1931, is in elke kustgemeente de burgemeester automatisch strandvonder. Hij heeft één of meerdere hulpstrandvonders.

Bij wie kan ik in Vlissingen een strandvondst afgeven?

U kunt uw voorwerp(en) afgeven bij de strandpost op het Nollehoofd (nummer 3, 4384 LT Vlissingen). Hulpstrandvonder is de heer A. Dijkstra (strandbeheerder).