Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Parkeren, algemene informatie

In de binnenstad, op de boulevards en aan de randen van de binnenstad zijn verschillende parkeerterreinen ingericht voor bezoekersparkeren. In de binnenstad vindt u ook 2 parkeergarages. Deze zijn 24 uur per dag toegankelijk en het tarief per uur is goedkoper dan parkeren op straat of op de parkeerterreinen. Ook zijn er diverse vergunninghoudersgebieden en locaties met 'losse' parkeermeters.

Betaald parkeren zomerperiode (1 april tot en met 31 oktober)

Op de volgende plaatsen geldt betaald parkeren van maandag tot en met zondag, van 9.00-18.00 uur:

 • Binnenstad van Vlissingen;
 • Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter;
 • Parkeerterrein Nollebos;
 • Parkeerterrein Koningsweg (eerste 3 uur gratis parkeren).

Op de volgende plaatsen geldt betaald parkeren van maandag tot en met zondag, van 9.00-21.00 uur:

 • Spuikomgebied: Kenau Hasselaarstraat (inclusief P-Cinema), Komstraat en Glacisstraat (achter de Aldi).

Overige bijzonderheden:

 • In de zomerperiode geldt vergunningparkeren ook op zondag;
 • In de maanden april tot en met oktober is het De Ruyterplein aangewezen als voetgangersgebied en geldt daar een algeheel parkeerverbod.

Tarief zomerperiode:

 • Het parkeertarief op straat en op parkeerterreinen bedraagt in de zomerperiode € 2,- per uur;
 • In de 2 Vlissingse parkeergarages betaalt u overdag in de zomerperiode € 1,80 per uur. Het parkeertarief in de parkeergarages in de avond- en nachturen is € 0,80 per uur, met een maximum van € 4,-. Op zondagochtend geldt dit goedkopere nachttarief tot 12.00 uur;
 • Ook op feestdagen geldt betaald parkeren.

Betaald parkeren winterperiode (1 november tot en met 31 maart)

Op de volgende plaatsen geldt betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag, van 9.00-18.00 uur:

 • Binnenstad van Vlissingen;
 • Boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter;
 • De Ruyterplein (alleen in de parkeervakken);
 • Parkeerterreinen Koningsweg (eerste 3 uur gratis parkeren).

Op de volgende plaatsen geldt betaald parkeren van maandag tot en met zaterdag, van 9.00-21.00 uur:

 • Spuikomgebied: Kenau Hasselaarstraat (inclusief P-Cinema), Komstraat en Glacisstraat (achter de Aldi).

In de winterperiode kunt u gratis parkeren op de volgende locatie(s):

 • Parkeerterrein Nollebos.

Tarief winterperiode:

 • Het parkeertarief op straat en op parkeerterreinen bedraagt in de winterperiode € 1,50 per uur;
 • In de 2 Vlissingse parkeergarages betaalt u overdag in de winterperiode € 1,50 per uur. Het parkeertarief in de parkeergarages in de avond- en nachturen is € 0,80 per uur, met een maximum van € 4,-. Op zondagochtend geldt dit goedkopere nachttarief tot 12.00 uur.

Koopzondag

Op de laatste zondag van de maand is het koopzondag.

 • In de winterperiode hoeft u op zondag bovengronds niet te betalen, dus ook niet op koopzondag;
 • In de zomerperiode moet u bovengronds betalen, met uitzondering van de koopzondag. Op koopzondag hoeft u in de zomerperiode niet te betalen. In de zomerperiode geldt vergunningparkeren ook op zondag;
 • In de parkeergarages geldt altijd betaald parkeren, zowel in de zomer als de winterperiode en ook op zondag.

Parkeerterreinen Zeemanserve en Steenenbeer

 • Op de parkeerterreinen Zeemanserve en Steenenbeer hoeft u op zondagen in de zomerperiode tot 12.00 uur niet te betalen. Na 12.00 uur geldt het reguliere parkeertarief;
 • Voor parkeerterrein Zeemanserve geldt een parkeerduurbeperking van 2 uur, met uitzondering van het parkeren op zondagen in de zomer tot 12.00 uur. Na 12.00 uur is de parkeerduurbeperking weer van kracht.

Parkeerterrein Koningsweg

Van 9.00-18.00 uur kunt u 3 uur gratis parkeren op parkeerterrein aan de Koningsweg. Ook het tarief van de dagkaart is hierop aangepast en is goedkoper dan op andere terreinen.

Parkeergarages 

In de binnenstad van Vlissingen zijn 2 overdekte parkeergarages, parkeergarage De Fonteyne en parkeergarage Scheldeplein. Zie voor meer informatie de pagina Parkeergarages.

Parkeerautomaten en parkeermeters

Bij parkeerterreinen, in veel straten in de binnenstad en op de boulevards staan parkeerautomaten. In sommige straten staan parkeermeters. Om een vlotte doorstroming te garanderen, zijn er echter ook parkeermeters waar u maximaal 30 minuten mag staan. Deze meters worden duidelijk aangeduid met een bord.

Betaling:

 • Bij alle parkeerautomaten in de gemeente Vlissingen kunt u met een bankpas betalen, zowel met pincode als contactloos.
  Kies de gewenste parkeertijd, biedt uw bankpas aan, kaartje achter de voorruit en klaar! De betaling verloopt snel en voorkomt lange wachtrijen;
 • Bij sommige parkeerautomaten kunt u ook met muntgeld betalen.

Belparkeren

U kunt parkeergeld ook betalen via belparkeren. U betaalt hierbij achteraf, door het aan- en afmelden met uw mobiele telefoon. Zie voor meer informatie de pagina Belparkeren.

Parkeren en uitstapplaatsen bussen

Bussen kunnen in de binnenstad gratis parkeren op de volgende locaties:

 • Commandoweg. Aangewezen voor parkeren bussen en aan het eind van de Piet Heijnkade is een keerlus op het pleintje;
 • Spuikomweg. Net achter de Watertoren zijn 2 oude bushaltes geschikt voor gratis parkeren van grote voertuigen.

Halteplaatsen binnenstad om mensen uit te laten stappen:

 • Kop Koopmanshaven (bij het bord 'laden/lossen' en de taxistandplaats);
 • Zeilmarkt (bij het bord 'laden/lossen').

Vergunningparkeren

Vlissingen kent 3 zones waar vergunninghouders mogen parkeren. Zie voor meer informatie de pagina Vergunninghouders.

Zomerperiode vergunningparkeren (1 april tot en met 31 oktober):

 • Op maandag tot en met zondag geldt vergunningparkeren van 9.00 tot 19.00 uur;
 • Op enkele plaatsen in Vlissingen geldt vergunningparkeren tot 21.00 uur. Bijvoorbeeld rondom het Bellamypark, Spuistraat en Boulevard de Ruijter. Let u ter plaatse altijd op de borden, deze zijn leidend.

Winterperiode vergunningparkeren (1 november tot en met 31 maart):

 • Op maandag tot en met zaterdag geldt vergunningparkeren van 9.00-19.00 uur;
 • Op enkele plaatsen in Vlissingen geldt vergunningparkeren tot 21.00 uur. Bijvoorbeeld rondom het Bellamypark, Spuistraat en Boulevard de Ruijter. Let u ter plaatse altijd op de borden, deze zijn leidend.

Parkeerplaatsen gehandicapten

 • Gehandicapten met een gehandicaptenparkeerkaart mogen gratis en onbeperkt in betaalde parkeervakken in de binnenstad van Vlissingen parkeren;
 • In het vergunninghoudersgebied mag u 3 uur parkeren, met de gehandicaptenparkeerkaart én de blauwe parkeerschijf. Let op: plaats uw gehandicaptenparkeerkaart (en eventueel blauwe parkeerschijf) duidelijk zichtbaar achter de voorruit van uw auto;
 • Op kort-parkeerplaatsen moet u ook de blauwe parkeerschijf gebruiken. Houd u zich aan de maximale parkeertijd van 1 uur;
 • Parkeren in de parkeergarages is niet gratis;
 • U mag niet parkeren op een gereserveerde parkeerplaats die voor andere doelgroepen bedoeld is. Zoals een artsenparkeerplaats, taxistandplaatsen en laad- en los plaatsen.

Camperplaatsen

Er zijn in de gemeente Vlissingen geen aangewezen camperplaatsen. Voor overnachting in een camper kunt u alleen gebruik maken van de daarvoor ingerichte plaatsen op de Vlissingse campings.

Laadpalen voor elektrische auto’s

In onze gemeente kunt u op verschillende plaatsen uw elektrische auto opladen. Er worden regelmatig laadpalen bijgeplaatst. Een actueel overzicht van alle laadpalen in Nederland vindt u op oplaadpalen.nl.