Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Collecteren

Goede doelen zijn afhankelijk van giften. Geld krijgen ze bijvoorbeeld door te collecteren. Personen vragen dan op straat of aan de deur of u geld wilt geven. Er worden ook spullen verkocht of goederen ingezameld.

Mag ik in de gemeente Vlissingen zomaar geld of goederen inzamelen voor een goed doel?

Als u voor een goed doel geld in wilt zamelen, heeft u hiervoor een vergunning nodig.

Welke voorwaarden zijn er aan een vergunning verbonden?

  • U of uw organisatie moet geregistreerd staan bij het Centraal Bureau Fondsenwerving;
  • Alle collectanten moeten in het bezit zijn van een door u afgegeven legitimatiebewijs. Met daarop de datum waarop de collecte wordt gehouden, de leeftijd en het adres van de collectant;
  • Collectanten moeten minimaal 16 jaar zijn;
  • Binnen 14 dagen na het houden van de collecte, moet u of uw organisatie een collectestaat invullen en bij de gemeente inleveren.

Mag ik zelf een datum of periode kiezen waarin ik wil collecteren?

U mag een voorkeur uitspreken, de gemeente bepaalt of dit mogelijk is. Om een goede spreiding over het hele jaar te garanderen, houdt de gemeente een planning van alle collectes bij.
Instanties die een positieve beoordeling krijgen van het Centraal Bureau Fondsenwerving, worden opgenomen in het landelijk collecterooster. Dit rooster neemt de gemeente over.
Er zijn ook vrije perioden. In die perioden is het mogelijk voor niet ingeroosterde instanties om geld in te zamelen. Een voorwaarde is wel dat u als stichting of vereniging statutair gevestigd bent in Vlissingen.
Via het collecterooster vindt u een overzicht van de lokale collecten en de verleende vergunningen voor de komende periode.
Zie voor uitgebreide informatie de website van het centraal bureau fondsenwerving.

Aanvragen

Hoe vraag ik vergunning voor collecteren aan?

U kunt bij de gemeente een schriftelijk verzoek indienen. Zie voor adresgegevens en openingstijden de gemeentelijke contactpagina.
In uw aanvraag dient u de volgende zaken duidelijk aan te geven:

  • De datum (of periode) en tijdstip waarop u wilt collecteren;
  • De reden waarom u wilt collecteren. Inclusief een omschrijving van het doel waarvoor u geld wilt inzamelen;
  • De plaats(en) waar u wilt collecteren;
  • Naam, adres, telefoonnummer van de aanvrager en contactpersoon.

Na ontvangst neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. U krijgt binnen 6 weken antwoord.

Kosten

Wat kost een vergunning?

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.