Inrichtingsplan boulevards Evertsen en Bankert

Nieuwe inrichting heeft prioriteit

De Vlissingse gemeenteraad heeft op 4 november 2021 de Boulevardsvisie vastgesteld. Vanuit de doelen die in de Boulevardsvisie zijn opgenomen volgen 5  prioriteiten, waaronder het herinrichten van de boulevards Evertsen en Bankert tot (autoluwe) verblijfsgebieden. Het uitvoeren van een herinrichting van de openbare ruimte van dit deel van de boulevards geeft kansen om bij te dragen aan een jaarrond aantrekkelijke, leefbare, levendige en economisch vitale boulevards. De prioriteit leggen we bij 'ontspannen en verblijven'.
Het maken van een inrichtingsplan van de openbare ruimte is de 1e stap om de boulevards Evertsen en Bankert van gevel tot reling te gaan vernieuwen.

Aan de slag met een inrichtingsplan, maar nog onzekerheid over de uitvoering

Het college van B&W heeft in januari 2022 besloten om een inrichtingsplan te laten maken voor een nieuwe openbare ruimte op de boulevards Evertsen en Bankert. Het doel is om er aantrekkelijke verblijfsgebieden van te maken waar meer ruimte is voor flaneren, sporten, cultuur en spelen. Ook wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn om op de boulevards Evertsen en Bankert meer groen te plaatsen.
Het is nog niet zeker of het inrichtingsplan uitgevoerd kan worden. Hiervoor moet voldoende budget beschikbaar zijn. Uit de schatting van de kosten voor het voorlopig ontwerp moet blijken of er voldoende budget is voor de plannen.

Schetsontwerp inrichtingsplan boulevards Evertsen en Bankert

Op 5 juli 2022 stelde het college van B&W het schetsontwerp met daarin de inrichtingsprincipes voor het inrichtingsplan, vast. Dit is een tekening die schetst welke gedachten er uitgewerkt kunnen worden.

Concept

Er is gekozen voor een concept van een lint, met daaraan parels en bedels. Het lint is de promenade, die aan de zeezijde breed is en waarover de rijbaan slingert. De parels zijn de pleinen aan het lint, op deze plekken wijkt de inrichting van de openbare ruimte af en is er ruimte voor iets bijzonders. Verspreid langs het lint liggen de bedels. Dit worden kleine groene pleintjes, waar ruimte komt voor sport, spel en cultuur.
Het geheel krijgt een lichte en zomerse uitstraling, die aansluit bij de kwaliteit van Vlissingen als zonnige badplaats. Het schetsplan is als download bijgevoegd.

Reageren op het schetsontwerp

Iedereen die dit wilde, kon reageren op het schetsontwerp. In totaal hebben 29 personen gereageerd. Deze reacties worden waar mogelijk samen met de eerder ingebrachte ideeën gebruikt voor de volgende ontwerpstap: het maken van een voorlopig inrichtingsplan.
Als dit plan af is, kan iedereen weer reageren en ideeën aandragen.

Ontwerpen

Op dit moment bevinden we ons in de ontwerpfase. Het schetsontwerp wordt uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Ook in deze fase is straks ruimte voor betrokkenen om te reageren en ideeën aan te dragen.

  • In de ontwerpfase wordt invulling gegeven aan de materiaalkeuze, de wegprofielen, de keuze van het groen, het straatmeubilair en eventuele verbijzonderingen;
  • Naar verwachting wordt het voorlopig ontwerp in de 1e helft van 2023 vastgesteld. Daarna wordt het voorlopig ontwerp tot een definitief inrichtingsplan uitgewerkt.