Op 1 december 2020 is het Inkoop en aanbestedingsbeleid 2020 vastgesteld. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 vervalt op die datum.
De gemeente Vlissingen wil voor leveranciers, dienstverleners en aannemers een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn. Om dit te (kunnen) blijven realiseren is het inkoop-en aanbestedingsbeleid vernieuwd. 

Kader en spelregels

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid 2020 geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. Kernwoorden zijn 'doelmatig', 'rechtmatig', 'integer', 'open' en 'objectief'.
Het vernieuwde beleid helpt de gemeente Vlissingen bij het inrichten van haar inkoopfunctie en het uitvoeren van al haar inkooptaken. Juridische en financiële risico’s worden zoveel mogelijk voorkomen. Actuele thema’s als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid krijgen de aandacht. 

Drempelbedragen bij Inkoop en aanbesteding

ProcedureWerkenDienstenLeveringen
Enkelvoudig (1 offerte)Tot € 150.000,-Tot € 50.000,-Tot € 50.000,-
Meervoudig onderhands aanbesteden (minimaal 3 offertes en maximaal 5 offertes)€ 150.000,- tot 3.000.000,-€ 50.000,- tot het Europees drempelbedrag€ 50.000,- tot het Europees drempelbedrag
Nationaal aanbesteden€ 3.000.000,- tot het Europees drempelbedrag  
Europees aanbestedenVanaf het Europees drempelbedragVanaf het Europees drempelbedragVanaf het Europees drempelbedrag

Inkoopvoorwaarden voor levering en diensten

De gemeente hanteert voor het inkopen van levering en diensten de Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Vlissingen. Voor een aantal zeer specifieke ICT zaken maken we gebruik van de GIBIT voorwaarden.

Klachtenafhandeling aanbesteden

Gestimuleerd wordt dat de gemeente Vlissingen en ondernemers geschillen in onderling overleg oplossen en niet onnodig aan de rechter voorleggen. In de Offerteaanvraag kan de gemeente Vlissingen opnemen hoe een klacht wordt ingediend en op welke wijze de gemeente de klacht vervolgens zal behandelen.

Procedure

Het heeft de voorkeur van de gemeente Vlissingen om deze volgorde aan te houden bij een verschil van mening over een aanbesteding.

  1. Klacht indienen bij de klachtencoördinator van de gemeente Vlissingen;
  2. Landelijke klachtencommissie (Commissie van Aanbestedingsexperts(externe link));
  3. De gang naar de rechter. 

Voor het indienen van een klacht over aanbestedingen van de gemeente kunt u een e-mail sturen naar gemeente@vlissingen.nl, ter attentie van de klachtencoördinator. Onder vermelding van naam van de aanbesteding.

Groslijsten aannemers en ingenieursbureaus

De gemeente Vlissingen werkt met groslijsten voor aannemers en ingenieursbureaus. Deze lijsten helpen ons opdrachtnemers op een objectieve manier te selecteren voor onderhandse aanbestedingen. Bekijk de groslijst.