Groslijst voor aannemers en ingenieursbureaus

De gemeente Vlissingen werkt met groslijsten voor aannemers en ingenieursbureaus. Deze lijsten helpen ons opdrachtnemers op een objectieve manier te selecteren voor onderhandse aanbestedingen.
Daarnaast sluiten wij aan op de landelijke methodiek van ‘Better Performance’ voor het beoordelen van de prestaties van aannemers. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van beoordeelde opdrachten mee laten wegen bij de kans om geselecteerd te worden voor toekomstige onderhandse aanbestedingen.

Groslijsten

Wij hanteren per 11 maart 2022 onderstaande groslijsten. Wijzigingen in de groslijsten zullen wij uiteraard tijdig via deze website bekend maken. Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden.

 1. Herinrichting, reconstructie van openbare ruimte;
 2. Relinen en deelreparaties van riolering;
 3. Riolering: drukriolering & mechanische riolering (aanleg en onderhoud);
 4. Asfalt: reconstructie, aanleg;
 5. Slopen en asbestsanering;
 6. Aanleg groen;
 7. Civiele constructies ; steigers, damwanden, beschoeiing en duikers en bruggen;
 8. Benaderen en opsporen ontplofbare oorlogsresten;
 9. Advies- en ingenieursdiensten. Complex Integraal ontwerp openbare ruimte (Schetsontwerp tot en met definitief ontwerp);
 10. Advies- en ingenieursdiensten. Civieltechnisch uitvoeringsontwerp ontwerp- en besteksvoorbereiding;
 11. Advies- en ingenieursdiensten Ecologisch advies;
 12. Advies- en ingenieursdiensten Wegbouwkundig advies;
 13. Advies- en ingenieursdiensten Riolering- en waterhuishoudkundig advies;
 14. Advies- en ingenieursdiensten Verkeerskundig advies;
 15. Advies- en ingenieursdiensten Milieukundig advies;
 16. Advies- en ingenieursdiensten Constructief advies;
 17. Advies- en ingenieursdiensten Geohydrologisch advies;
 18. Advies- en ingenieursdiensten Advies ontplofbare oorlogsresten;
 19. Advies- en ingenieursdiensten Groen- en Landschapsontwerp;
 20. Advies- en ingenieursdiensten Stedenbouwkundig ontwerp.

Aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de groslijsten, leest u in het bijgevoegde document.

Aanmelden

Wenst u zich aan te melden voor één of meerdere van bovengenoemde groslijsten, dan leest u in bijgevoegde uitnodigingsbrief hoe u dit kunt doen.

Stappenplan als u nog geen account heeft

 • Ga in uw internetbrowser naar app.qfact.nl;
 • Klik op het kopje ‘registreren’ rechts bovenaan de pagina;
 • U zoekt uw organisatie op aan de hand van het KVK nummer. Selecteer daarna de betreffende vestiging;
 • Kies 'registreer nieuw account’;
 • U vult de gegevens in, waaronder een wachtwoord;
 • Klik op de knop ‘registreer’;
 • U ontvangt een mail met daarin een link om de aanvraag te bevestigen. Na uw bevestiging wordt uw aanvraag binnen 48 uur door de helpdesk gevalideerd. U ontvangt hiervan geen bericht meer via de helpdesk. Na validatie kunt u inloggen met uw account;
 • Log in onder het door u aangemaakte account;
 • Kopieer bovenstaande link naar de adresbalk en laad de pagina;
 • In uw scherm verschijnt: Uitnodiging voor Gemeente Vlissingen;
 • Klik op 'accepteren';
 • Uw account/vestiging is nu gekoppeld aan deze organisatie. Een melding hiervan verschijnt op het scherm;
 • Ga naar ‘aanmeldingen’ (links bovenaan). Hier kunt u zich aanmelden bij de gemeente, de bijbehorende documenten uploaden en aanmelden voor onze groslijsten.

Stappenplan als u een bestaand account heeft

 • Heeft u al een account voor uw organisatie bij Qfact (voorheen EMVIprestatiemeting)? Log dan in onder deze organisatie. Heeft uw organisatie meerdere Vestigingen? Selecteer de juiste vestiging waarmee u zich voor onze groslijsten wilt aanmelden;
 • Kopieer bovenstaande link naar de adresbalk en laad de pagina;
 • In uw scherm verschijnt: 'Uitnodiging voor Gemeente Vlissingen';
 • Klik op 'accepteren';
 • Uw account/vestiging is nu gekoppeld aan deze organisatie. Een melding hiervan verschijnt op het scherm;
 • Ga naar ‘aanmeldingen’ (links bovenaan). Hier kunt u zich aanmelden bij de gemeente, de bijbehorende documenten uploaden en aanmelden voor onze groslijsten.

Meer informatie

Vragen over deze groslijstmethodiek kunt u stellen aan de volgende contactpersonen van de gemeente.

Voor vragen over de applicatie kunt u terecht bij de helpdesk van Qfact. Bereikbaar via telefoonnummer (085) 303 14 60.