Individuele ondersteuning

Via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u individuele ondersteuning aanvragen. Dit is bedoeld voor volwassenen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Het helpt hen te leren omgaan met de gevolgen van een aandoening, stoornis en/of bestaande beperkingen.

Voor wie is individuele ondersteuning bedoeld?

Individuele ondersteuning is er voor volwassenen die langdurig moeite hebben om zich in de samenleving staande te houden. Dit varieert van een lichamelijke of verstandelijke beperking tot meervoudige, zware chronische problematiek. Denk aan stoornissen, verslaving, gedragsproblemen, dementie of zintuiglijke beperkingen.
Ook in situaties van onveiligheid, zoals huiselijk of seksueel geweld kan ondersteuning worden aangevraagd.

Waarin wordt iemand begeleid?

De begeleiding richt zich op stabilisatie en het voorkomen van (verdere) achteruitgang. Door coaching en vaardigheidstraining en gedragstraining leert iemand met zijn beperkingen zo goed mogelijk te functioneren. De begeleiding heeft de volgende doelen.

  • De zelfredzaamheid en deelname in de samenleving te behouden of te bevorderen;
  • Het vergroten van regie en structuur in het dagelijks leven. Besluiten nemen, planning van activiteiten, uitvoeren van taken, aanleren of behouden van vaardigheden;
  • Hulp bij het regelen van dagelijkse bezigheden: nemen van besluiten, plannen en uitvoeren van taken;
  • Praktische ondersteuning op gebied van zelfzorg, relaties, wonen, invullen van dagbesteding, zingeving en vrije tijd;
  • Vergroten van sociale vaardigheden: uitbreiden van het sociale netwerk en contact leggen met organisaties;
  • De situatie te stabiliseren of verdere achteruitgang te voorkomen;
  • Via hulpverlening de rol van het sociale netwerk op te pakken, bijvoorbeeld bij verslaving.

Wat kunt u zelf regelen?

Wat kunt u zelf nog? Kunt u hulp inschakelen van familie of het sociale netwerk? Welke hulp is er beschikbaar via organisaties op Walcheren? Dat blijft altijd de vraag.
U krijgt ondersteuning via de gemeente daar waar nodig. De Wmo vult aan waar het niet (meer) gaat. Het streven is dat u zoveel mogelijk zelf blijft doen. Of dat u het weer zelfstandig gaat oppakken. We onderzoeken uw persoonlijke situatie, voordat u een voorziening krijgt via de gemeente.