Het op de voorkant van de ontvangen beschikking genoemde bedrag (inclusief administratiekosten), moet u binnen 8 weken na de op de voorkant vermelde datum betalen. Als u het totaalbedrag niet op tijd voldoet, wordt het bedrag van de boete verhoogd.

In beroep bij de officier van Justitie

Als u het met de opgelegde boete niet eens bent, kunt u schriftelijk beroep instellen bij de officier van Justitie. U doet dit in het arrondissement waar de overtreding plaatsvond. De officier van Justitie moet uw brief uiterlijk 6 weken na de datum van de overtreding hebben ontvangen. In uw beroepschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met deze beschikking (voeg kopie van beschikking bij). Ook vermeld u: 

  • Naam en voornamen;
  • Geboortedatum, geboorteplaats;
  • Adres, postcode, plaatsnaam;
  • Giro- of bankrekeningnummer.

Vergeet u niet een kopie van de beschikking bij uw brief mee te zenden.

Aantonen

U moet zich bij het aantonen van bepaalde zaken houden aan de voorwaarden die zijn gesteld. Zoals plaats, dag en tijdstip van tonen. Als u hieraan niet voldoet, zal alsnog een proces-verbaal worden opgemaakt (een beschikking worden opgelegd).

Zie voor meer informatie de pagina over parkeerboetes.

Heeft deze informatie u geholpen?