Afspraak maken

Het totaalbedrag van de parkeerboete (naheffingsaanslag), dient u direct en in zijn geheel te voldoen. Doet u dit niet dan nemen wij invorderingsmaatregelen. U kunt op de volgende manieren betalen.

  • Via bank- of girorekening, na ontvangst van een aan de kentekenhouder gezonden acceptgiro;
  • Contant binnen 7 dagen op vertoon van het aanslagbiljet aan de balie van het stadhuis (Paul Krugerstraat 1, 4382 MA Vlissingen).

Wielklem

In bepaalde situaties wordt als zekerheidstelling van betaling, een wielklem aangebracht. Deze wordt alleen verwijderd als de naheffingsaanslag (inclusief de kosten voor het aanbrengen en verwijderen van de wielklem), is voldaan. Buiten de openingstijden van het stadhuis, kunt u hiervoor terecht op het bureau van de Politie in Vlissingen (Breestraat 15). 24 uur na het aanbrengen van de wielklem, kan het voertuig worden verwijderd en in bewaring worden gesteld.

Bezwaarschrift

Bezwaren tegen de parkeerboete kunt u binnen 6 weken na dagtekening schriftelijk indienen bij Samenwerking belastingen Middelburg-Vlissingen, Postbus 6000, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaar dient u de gegevens van de parkeerboete en de reden van uw bezwaar te vermelden. Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting om te betalen!

Heeft deze informatie u geholpen?