In 2024 meer mogelijkheden om afval te scheiden

In 2024 verandert de inzameling van huishoudelijk afval in onze gemeente. Inwoners kunnen dan hun huishoudelijk afval nog beter scheiden.
Er komen meer voorzieningen voor herbruikbare stromen, want alleen zo kunnen we waardevolle grondstoffen uit ons afval halen. Zodra er meer inzamelmogelijkheden zijn voor het afval dat inwoners kunnen scheiden, beperken we de voorzieningen voor restafval. Om onze inwoners zorgvuldig over deze veranderingen te informeren, ontvangen zij rond 18 en 19 januari 2024 een informatiebrief.

Wat gaat er veranderen vanaf 2024?

Alle inwoners in onze gemeente krijgen meer mogelijkheden om hun afval te scheiden. Denk aan oud papier, plastic verpakkingen, etensresten, textiel en glas. Voor deze stromen komen er (extra) minicontainers en inzamelvoorzieningen (boven- en ondergrondse containers). We doen dat om ervoor te zorgen dat onze inwoners hun afval nóg beter kunnen scheiden: gemakkelijker én dichterbij huis.
Op deze manier blijft er dus minder restafval over. Daarom zijn er minder voorzieningen voor restafval nodig.

Fasen

Om dit alles goed te laten verlopen, pakken we alles in fasen aan. Pas nadat er meer inzamelmogelijkheden zijn gekomen voor de herbruikbare afvalstromen (dus voor het afval dat inwoners kunnen scheiden), beperken we de voorzieningen voor restafval. We nemen dan alle restafval rolcontainers in en vervolgens kunnen inwoners dan hun restafval kwijt in een ondergrondse container voor restafval. Een uitzondering geldt voor inwoners in het buitengebied. Zij houden hun rolcontainer voor restafval.
Verder worden de rolcontainers voor restafval straks minder vaak geleegd en inwoners met een afvalsleutel kunnen straks minder vaak hun restafval storten. Het aantal inworpen hangt af van de grootte van het huishouden. De grootte van het huishouden heeft ook gevolgen voor het tarief van de afvalstoffenheffing in 2024.

Stap voor stap

  1. We voeren de veranderingen in per wijk. Er zijn 13 wijken/gebieden in onze gemeente die we één voor één aanpakken. In het 1e kwartaal van 2024 starten we met de 1e wijk (Paauwenburg);
  2. Zodra een wijk aan de beurt is, krijgen inwoners uit dit gebied een persoonlijke brief. In deze brief staat wat er voor hen gaat veranderen;
  3. Voordat we in de wijk van start gaan, is er eerst een inspraakperiode. Inwoners kunnen dan hun mening geven over de geplande locaties van de nieuwe containers in de wijk.

Waarom is het belangrijk om ons afval beter te scheiden?

Veel afval kunnen we recyclen en opnieuw gebruiken. Zo wordt van groente-, fruit en tuinafval compost voor onze tuinen gemaakt. Van plastic worden bijvoorbeeld autobumpers gemaakt. Oude matrassen worden nieuwe matrassen of tapijt. En oud papier en karton wordt nieuw papier en karton.

Restafval

Slechts een klein deel van ons afval is écht restafval en moet worden verbrand. Verbranden is slecht voor het milieu. Ook kost het verbranden van restafval ons als gemeente (en daarmee dus ook onze inwoner) veel geld. In 2022 gooiden we in onze gemeente per persoon 268 kilo restafval weg, waarvan 87% uit afval bestaat dat we opnieuw kunnen gebruiken.
We hebben in onze gemeente dus nog wat te doen! Dus vandaar onze gemeentelijke slogan: Afval apart? Gewoon doen!

Tarieven afvalstoffenheffing 2024

Vanaf 1 januari 2024 wijzigen de tarieven van de afvalstoffenheffing. Er wordt gekeken naar de grootte van het huishouden, dus naar het aantal mensen per huishouden. Kleinere huishoudens betalen zo iets minder dan grotere huishoudens (van 3 of meer personen).
Tegelijkertijd wordt het aantal inworpen per maand voor inwoners die hun restafval storten met een afvalsleutel,  afhankelijk van de grootte van het huishouden. Grotere huishoudens kunnen zo hun afval vaker storten dan de 1- of 2-persoons huishoudens. Deze tariefwijziging hangt ook weer samen met de andere wijzigingen in ons inzamelsysteem, gericht op het terugdringen van restafval.

Informatiebrief

In februari 2024 ontvangen al onze inwoners een brief van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland. Met daarin het vaste tarief afvalstoffenheffing 2024 wat voor hun huishouden van toepassing is.

Veelgestelde vragen

In de rubriek Veelgestelde vragen hebben we een aparte pagina opgenomen over het nieuwe inzamelsysteem en de Afvalstoffenheffing 2024.