Historie Stationsgebied

Vlissingen kende in het verleden niet één maar 2 stations, ‘Vlissingen Stad’ en ‘Vlissingen Centrum’. Station ‘Vlissingen Stad’ werd geopend in 1873, tegelijk met het Kanaal door Walcheren.
Het station stond ter hoogte van de keersluis in het Kanaal en was een zogenaamd ‘waterstaatstation’. Dit station werd in 1894 gesloten en rond het jaar 1946 volledig gesloopt.

Station Vlissingen Haven

Na de sluiting van station ‘Vlissingen Stad’ liep de lijn voortaan vanaf Middelburg, via Oost-Souburg naar station ‘Vlissingen Haven’. Omdat er nu geen station meer dicht bij de binnenstad lag, werd er een bootverbinding ingesteld tussen het havenstation en het centrum.

Nieuwbouw in 1894 en 1949-1950

Het oorspronkelijke gebouw van ‘Vlissingen Haven’ maakte in 1894 plaats voor een veel groter gebouw in de stijl van de Neorenaissance. Het gebouw had een speciale wachtkamer voor vorstelijke personen die werd gebruikt door koningen, keizers, grootvorsten en andere adellijke personen die naar Engeland op weg waren of daar vandaan kwamen. In de Tweede Wereldoorlog raakte dit station tijdens een bombardement onherstelbaar beschadigd.
Ter vervanging werd het huidige stationsgebouw tussen 1949 en 1950 gebouwd. Delen van de perrons, perronoverkapping en muurwerk van het vooroorlogse station bleven behouden. Na de oorlog schrapte men ook de toevoeging ‘Haven’ uit de naam en ging het station kortweg ‘Vlissingen’ heten. De officiële opening van het gebouw vond plaats op 18 december 1950.

Verplaatsing havenactiviteiten

In de naoorlogse jaren was er sprake van een afname van het goederenvervoer. Vanaf eind jaren '60 verplaatsten allerlei havenactiviteiten zich naar Vlissingen- Oost, het Sloe. Ook was er een verschuiving van rail- naar wegverkeer.
In 1985 werd Vlissingen officieel gesloten als goederenstation. Vanaf dat moment dus alleen reizigers op de perrons. De aanlegsteiger van de Provinciale Stoombootdienst ligt van oudsher vlak bij het station. Er vaart nu vanaf ongeveer dezelfde plaats een fiets-/ voetveer naar Breskens.

Unieke locatie

Het Stationsgebied bevindt zich nu op een unieke locatie: omringd door water, op het eindpunt van een spoorlijn, op een knooppunt van snelweg (A58) en waterweg en grenzend aan bedrijventerreinen en havengebieden (binnenhaven, buitenhaven, Vlissingen-Oost).
Maar de kansen die deze ligging bieden, worden onvoldoende benut. In de Visie Stationsgebied Vlissingen 2025 zijn deze kansen beschreven.

Documenten

Als u moeite heeft om één of meerdere bestanden in de bijgevoegde downloadtabel te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0118 of e-mail gemeente@vlissingen.nl.