Het Stationsgebied van Vlissingen krijgt de komende tijd een enorme impuls. Als onderdeel van het pakket 'Wind in de Zeilen' komt € 5 miljoen beschikbaar om het Stationsgebied aan te pakken.
In het rapport 'Wind in de Zeilen' onder het fiche 'Bereikbaarheid', is de opwaardering van het Stationsgebied en Slimme Mobiliteit opgenomen. Deze plannen zijn meegenomen in de toekomstvisie voor het Stationsgebied.