Declaraties college B&W 2023

Bijgevoegd treft u de declaraties over 2023 aan.
Eerdere declaratieoverzichten kunt u opvragen bij de Afdeling Advies van de gemeente Vlissingen. Onder vermelding van 'Verzoek declaraties college van B&W' en de periode die het betreft. Stuur uw e-mail naar gemeente@vlissingen.nl.

Toegankelijkheid

De overzichten zijn weergegeven in PDF-formaat en voldoen niet volledig aan de Europese webrichtlijnen WCAG 2.1. Als u moeite heeft om bestanden van dit formaat te lezen of als dit onduidelijkheden voor u oplevert, neem dan contact op met de gemeente. 

2023, kwartaal 4

2023, kwartaal 3

2023, kwartaal 2

2023, kwartaal 1