Citymarketing Vlissingen

Vlissingen is een aantrekkelijke stad. Alleen: te weinig mensen weten dat! Daarom geven we een nieuwe impuls aan de marketing van de stad. Dat doen we als gelijkwaardige partners die nauw samenwerken in een virtuele citymarketingorganisatie.

Aantrekkingskracht

Steden concurreren met elkaar bij het aantrekken en vasthouden van bezoekers, bewoners en bedrijven. Via citymarketing willen we de aantrekkingskracht van Vlissingen vergroten en een voorkeurspositie krijgen in de hoofden van de gewenste doelgroepen. Om dat te bereiken kijken we niet alleen naar reclame, maar vooral ook naar het merk Vlissingende stad zelf en de marketing.

Hoofddoelen

We sluiten met citymarketing aan bij de grootste uitdagingen die Vlissingen op middellange termijn (5-10 jaar) heeft:

  1. Het in evenwicht brengen van de bevolkingssamenstelling: meer draag-/bestedingskracht en verjonging;
  2. Versterking van de stedelijke economie;
  3. Versterking van het imago van Vlissingen.

Die 3e zijn belangrijk voor de economische toekomst van de stad en voor het betaalbaar houden van de voorzieningen, ook voor minder draagkrachtigen.

Contact

Voor meer informatie over Citymarketing kun u contact opnemen met de heer C. Carlo Markaban, Citymarketeer gemeente Vlissingen. Bereikbaar via e-mail cmarkaban@vlissingen.nl.