Brandveiligheid tijdelijke bouwwerken, toestemming

In het landelijk Bouwbesluit 2012 en de gemeentelijke bouwverordening staan regels over het brandveilig gebruiken van bestaande bouwwerken.
Voor tijdelijke bouwwerken (bij evenementen en dergelijke) is de Brandbeveiligingsverordening van toepassing.
Als de gemeente een evenementenvergunning afgeeft, worden de brandveiligheidseisen in de vergunning opgenomen. De Stadsgewestelijke brandweer en de gemeente controleren of u zich aan de voorwaarden houdt.

Aanvragen

Hoe vraag ik een evenementenvergunning aan?

Informatie betreffende de aanvraag is te vinden onder het hieronder vermelde product 'evenementen, organiseren en vergunning'.

Kosten

Wat kost het aanvragen van een evenementenvergunning?

Zie het product 'Evenementen, organiseren en vergunning'.

Heeft deze informatie u geholpen?