De Boulevardsvisie beschrijft de ambities voor de Nolledijk, de boulevards Evertsen, Bankert en De Ruyter, de omgeving rondom de Koopmanshaven en de Groene Boulevard.

Boulevardsvisie (2021)

In november 2021 is de huidige Boulevardsvisie vastgesteld door de gemeenteraad. De Boulevardsvisie kwam tot stand met inbreng van de wijktafel, suggesties van ondernemers en met gebruikmaking van ruim 150 ingebrachte ideeën voor de boulevards in november 2020.

Boulevardsvisie in 5 thema’s

De visie op de boulevards van Vlissingen is samengevat in 5 thema’s.

  1. Iedere boulevard draagt haar eigen unieke sfeer;
  2. Verblijven en ontspannen als belangrijkste dragers voor de boulevards;
  3. Stadsverbindingen 'verankeren' stad en zee; 
  4. Verbindende openbare ruimtes aan zee;
  5. Bebouwing: markante bakens en herkenbare parcellering met een zee- en stadsfront.

Bij ieder thema zijn er in de Boulevardsvisie ambities omschreven en acties beschreven die in de periode tot ongeveer 2030 uitgevoerd gaan worden. Voor de uitvoering van de ambities zoekt de gemeente nadrukkelijk de samenwerking met burgers, belangenvertegenwoordigers, (kennis)partners en experts. Degene die bij willen dragen aan het tot uitvoering brengen van de Boulevardsvisie, worden hiertoe van harte uitgenodigd.