Binnen- en Buitenhavens

Vlissingen kent 2 havengebeiden, de Binnenhavens en de Buitenhaven.

Binnenhavens

De Binnenhavens maken deel uit van het Edisongebied, een haven- en industriegebied aan de noordoostzijde van de stad Vlissingen. Tussen de sluizen en de Keersluisbrug bevinden zich de Eerste en de Tweede Binnenhaven. Het gebied wordt omsloten door de Prins Hendrikweg (noord- en oostzijde) en het Kanaal door Walcheren aan de west- en zuidzijde. De Oude Veerhavenweg is een belangrijke ontsluitingsweg van de stad richting de A58. De Prins Hendrikweg zorgt voor een goede verbinding tussen de stad en het NS station.

Buitenhaven

De Buitenhaven ligt ten oosten van het NS station. In de Buitenhaven zijn bedrijven gevestigd die actief zijn in de op- en overslag van hout en minerale oliën en in de offshore. Het is ook de plaats waar zeecruiseschepen afmeren. Aan de oostkant van de Buitenhaven is de Koninklijke Marine en een trainingscentrum voor de brandweer gevestigd. De Buitenhaven is in beheer bij havenbedrijf North Sea Port.

Omdat er geen personen wonen in de havengebieden, is er geen wijkcoördinator voor de Binnen- en Buitenhavens.