Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

Verleende reguliere omgevingsvergunning A.M.C.

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling
Publicatiedatum:
maandag 7 maart 2016
Postcode en huisnummer:
4389PE 4

Verleende reguliere omgevingsvergunning A.M.C.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij aan A.M.C. Vlissingen B.V., gelegen

aan de Denemarkenweg 4 in Ritthem een reguliere omgevingsvergunning hebben verleend voor

het bouwen van een tweede fabriek voor het afvullen van vruchtensappen.

 

De vergunning kan worden ingezien tot en met 30 maart 2016 bij de publieksbalie van de

gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00

tot 16.30 uur.

 

Belanghebbenden kunnen tot en met 30 maart 2016 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken

bij gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001,4330 LA Middelburg. Het bezwaarschrift

moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en

gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben

ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de

voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team

bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is

griffierecht verschuldigd.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer L. Zaal, tel.0115 - 745100 van RUD

Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV160001.