Ga naar de inhoud Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Logo van Gemeente Vlissingen

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Originele publicatie downloaden:
Link naar originele publicatie:
Type bekendmaking:
evenementenvergunning
Publicatiedatum:
donderdag 25 mei 2023ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING

Kennisgeving vergunningverlening

 

De burgemeester en burgemeester en wethouders van Vlissingen hebben een evenementenvergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 verleend aan:

Naam evenement: Las Fiestas

Naam organisator: L.W. Peperkamp

Voor de locatie: Lasloods

Datum evenement: vrijdag 26 mei tot en met maandag 29 mei 2023

Verzenddatum: 22 mei 2023

Aan deze evenementenvergunning zijn voorschriften verbonden.

 

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending daarvan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen (Postadres Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dit kan per e-mail via gemeente@vlissingen.nl of met het digitale formulier van de gemeente. Dit formulier vindt u op: www.vlissingen.nl/digitaal-loket/rechtsbescherming/bezwaar-indienen.

Ook kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda, indien u bezwaar hebt gemaakt, op uw verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. U moet dan een afschrift van uw bezwaarschrift bij het verzoekschrift om een voorlopige voorziening overleggen. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.